Zorg voor elkaar

Minder overheid, meer burger is het motto van het hedendaagse beleid.
Een groot aantal zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeentes, die meer moeten realiseren met minder budget.De ondersteuning aan burgers vanuit de overheid is dan ook geen vanzelfsprekendheid meer. Er wordt meer ‘zorg voor elkaar’ gevraagd van bewoners in dorpen en wijken.
Dit biedt tegelijkertijd kansen voor bewoners en hun organisaties om zelf vorm te geven aan hun gemeenschap.
Met de nieuwe, doorontwikkelde Vijf Sterrenmethode gaan BOKD en Buurtwerk Nederland verder met het beproefde project Vijf Sterren Dorpen. Zij zorgen ervoor dat dorpen en wijken met het doorlopen van het traject meer fundament hebben om om te gaan met de uitdagingen die op het gebied van WMO, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie op hun pad komen. In de Vijf Sterrenmethode voor dorp en wijk gaan bewoners op zoek naar een effectieve collectieve benadering van de individuele zorgbehoefte, door het versterken van de “zorg voor elkaar”. Het uitgangspunt is dan dat bewoners van dorpen en wijken klaar staan om een deel van die zorgbehoefte ook daadwerkelijk, vanuit eigen initiatief en met voldoening, zelf op hun schouders te nemen!
Gemeentes en professionele partijen zullen hierin aansluiten op de lokale kracht, en niet andersom!
Wilt u meer weten? Download de nieuwe Vijf Sterrenmethode brochure.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Vijf Sterrenmethode voor uw dorp of uw wijk? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek: 06-37271453 of vijfsterren@bokd.nl.