Inspraak provinciale Omgevingsvisie

Op verzoek van de provincie informeren we onze leden op de terinzagelegging van de provinciale Omgevingsvisie en willen we hen wijzen op de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit kan schriftelijk, online en via informatiestands … Lees meer

Omgevingswet: participatie centraal

Hoewel de Omgevingswet pas in 2021 in werking treedt, beginnen de eerste gemeenten al voor te sorteren op deze nieuwe wetgeving. Om dorpen hierop voor te bereiden, hen wegwijs te maken en te laten zien … Lees meer