Burgers hebben bij energietransitie het nakijken – LVKK stuurt brief aan Tweede Kamer

In de discussie over wie de kosten draagt voor de energietransitie dreigt één ding over het hoofd te worden gezien: lokale initiatieven, dorpshuizen, verenigingen en burgers worden rechts en links gepasseerd door projectontwikkelaars. In de praktijk zijn het vooral de grote partijen die in aanmerking komen voor de beperkte ruimte van het elektrische netwerk. Dit … Lees meer

Bewonersorganisaties antwoord op de hedendaagse demografische en ruimtelijke ontwikkelingen

Vrije marktwerking faalt in het bieden van oplossingen voor kwesties als krimp, vergrijzing en voorzieningenschaarste op het platteland. Hierdoor wordt de noodzaak van bewonersinitiatieven ter verbetering of behoud van leefbaarheid in het dorp, steeds manifester. Dorpsbelangenverenigingen en andere bewonersinitiatieven met een activerende rol kunnen hierin een belangrijke factor zijn. Zij bieden hiermee antwoord op de … Lees meer

Dorpsvernieuwingsprijs dingt mee naar vrijwilligersprijs

De Dorpsvernieuwingsprijs dingt mee naar de Meer dan handen vrijwilligersprijzen (landelijke projecten). De organisatie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen op de Dorpsvernieuwingsprijs kan tot en met 30 januari 2018. Klik daarvoor op deze link. De prijsuitreiking is op 2 februari 2018. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en … Lees meer

Brochure Duurzame dorpshuizen beschikbaar

De druk op de exploitatie van dorpshuizen en de noodzaak om de uitgaven te beheersen of waar mogelijk te reduceren was voor het platform dorpshuizen van de LVKK aanleiding te onderzoeken wat dorpshuizen zoal doen of kunnen doen om de energielasten te reduceren. De brochure Duurzame dorpshuizen belicht gemeenschapsaccommodaties in drie provincies die bewust aan … Lees meer

Brochure Vluchtelingenopvang beschikbaar

Vluchtelingenopvang. Eén van de thema’s van deze tijd. Een thema dat om verschillende redenen nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt essentieel voor het goede verloop van het proces. Ook kleine dorpen hebben of krijgen te maken met de opvang van vluchtelingen. Vanuit de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen … Lees meer