Uitkomsten Energiescans dorpshuizen

Afgelopen maanden zijn bij tien dorpshuizen in Drenthe energiescans uitgevoerd door Syplon. Dit zijn scans die de besparingsmogelijkheden van een gebouw in kaart brengen, gebaseerd op het huidige energieverbruik, de gebruikers en de bouwkundige aspecten van het gebouw. Een energiescan levert naast een lijst met energiebesparende maatregelen, ook inzicht op in de energiestromen van het … Lees meer

Uitkomsten Energiemonitoring in dorpshuizen

De coronacrisis heeft grote impact op de gehele samenleving. Dit geldt zeker ook voor dorpshuizen en het laatste waar je waarschijnlijk in deze bizarre tijd aan denkt is het gebouwbeheer en energie. Toch is het goed om daar even bij stil te staan. Uit de energiemonitoring die inmiddels draait bij acht Drentse dorpshuizen, is gebleken … Lees meer

Verslag Informatieavond Energiebesparing 15 oktober

Op 15 oktober jl heeft in het provinciehuis een Informatieavond Energiebesparing plaatsgevonden. Er waren maarliefst 31 vertegenwoordigers van buurt- en dorpshuizen aanwezig. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra verwelkomde de gasten, prees hen voor de door hun geleverde inspanningen om Drenthe te verduurzamen en overhandigde het rapport Energieke dorpshuizen aan de BOKD. Rapportage Energieke dorpshuizen In het eerste … Lees meer

Energiekosten dorpshuizen verder omlaag door innovatieve koelkast

De provincie Drenthe is met BOKD een pilot gestart om de energienota van dorpshuizen verder omlaag te krijgen. De dorpshuizen van Nijeveen en Geesbrug kregen afgelopen weekend een innovatieve koelkast, die slechts een paar uur stroom per dag nodig heeft. De koelkasten zijn een primeur voor Nederland. Tot nu toe leverde het bedrijf alleen koelkasten … Lees meer

Brochure Duurzame dorpshuizen beschikbaar

De druk op de exploitatie van dorpshuizen en de noodzaak om de uitgaven te beheersen of waar mogelijk te reduceren was voor het platform dorpshuizen van de LVKK aanleiding te onderzoeken wat dorpshuizen zoal doen of kunnen doen om de energielasten te reduceren. De brochure Duurzame dorpshuizen belicht gemeenschapsaccommodaties in drie provincies die bewust aan … Lees meer

Duurzame dorpshuizen

Vanuit het project ‘Onbeparkt Holtbaar’ krijgen 11 dorpshuizen in de gemeente Midden-Drenthe in totaal € 110.000 om te investeren in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. De gemeente stelt als tegenprestatie dat de dorpshuizen ieder een duurzaamheidsdag voor het dorp organiseren. Dorpshuizen kunnen op allerlei manieren werken aan duurzaamheid; denk aan het isoleren van gevels en daken, … Lees meer

Checklist en Stappenplan Energie besparen in dorpshuizen

De BOKD heeft in samenwerking met Invent Advies en een viertal ervaringsdeskundige dorpshuisbestuurders het stappenplan en de checklist energie besparen in dorpshuizen opgesteld. In 2015 hebben twintig dorpshuizen deelgenomen aan het project Energieke dorpshuizen. Dat project werd uitgevoerd door Invent. De dorpshuizen kregen een Energie-inspectie en aanvullende onderzoeken. Na afloop kreeg elk dorpshuis een maatwerkadvies. … Lees meer