Bewonersorganisaties antwoord op de hedendaagse demografische en ruimtelijke ontwikkelingen

Vrije marktwerking faalt in het bieden van oplossingen voor kwesties als krimp, vergrijzing en voorzieningenschaarste op het platteland. Hierdoor wordt de noodzaak van bewonersinitiatieven ter verbetering of behoud van leefbaarheid in het dorp, steeds manifester. Dorpsbelangenverenigingen en andere bewonersinitiatieven met een activerende rol kunnen hierin een belangrijke factor zijn. Zij bieden hiermee antwoord op de … Lees meer

Sleen verplaatst zelf brievenbus

Afgelopen maanden kregen verschillende dorpen te horen dat hun brievenbus op de nominatie stond om te verdwijnen. Reden was dat PostNL het aantal poststukken de laatste jaren ziet teruglopen. Vanuit BOKD hebben we dorpen geïnformeerd over de mogelijkheid van inspraak. Een aantal dorpen heeft met succes voorkomen dat de brievenbus verdwijnt. Een brievenbus die niet … Lees meer

Cultuurfonds Drenthe steunt in 2017 vijf dorpshuizen en belangenverenigingen

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2017 in totaal € 348.715 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 135 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. Vijf aanvragen waren afkomstig van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen voor de som … Lees meer

Dorpsvernieuwingsprijs dingt mee naar vrijwilligersprijs

De Dorpsvernieuwingsprijs dingt mee naar de Meer dan handen vrijwilligersprijzen (landelijke projecten). De organisatie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen op de Dorpsvernieuwingsprijs kan tot en met 30 januari 2018. Klik daarvoor op deze link. De prijsuitreiking is op 2 februari 2018. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en … Lees meer