Publicaties & verslagen

BOKD schrijft regelmatig uitgebreide artikelen over onderwerpen die ofwel relevant zijn voor Dorpsbelangen ofwel voor dorpshuizen.

Dorpsbelangen

Glasvezel
Drenthe kent inmiddels meer dan 30 glasvezelinitiatieven. De BOKD sprak met de vier pioniers.

Het schrijven van een projectplan
Je hebt een project; hoe ga je aan de slag om een goed projectplan op te stellen?

PR, Media en Website
Hoe zorg je ervoor dat je omgeving weet wat je doet, welke successen je boekt en dat mensen enthousiast worden over je organisatie?

Karakteristieke gebouwen
Hoe ga je in een dorp om met karakteristieke gebouwen die leeg komen te staan en die je als dorp graag wilt behouden?

Omgevingswet

In najaar 2019 organiseerden we de cursus Omgevingswet. Recent heeft onze landelijke koepel LVKK i.s.m. andere organisaties een interessante brochure uitgebracht, vooral bedoeld voor overheden en organisaties. Deze is nu te downloaden.

Starterswoningen
Jongeren in je dorp houden, dat willen we allemaal! Hoe zorg je er voor dat er ook voor starters woningen in je dorp blijven?

Leefbaarheid en Zorg
Het thema zorg is zeer actueel doordat er veel is veranderd. Ongetwijfeld heeft u gehoord of gelezen over de transities, de 3 Decentralisaties en dat gemeenten vanaf 2015 een belangrijkere rol hebben als het gaat om ondersteuning thuis, jeugdzorg en het begeleiden van mensen naar werk.

Dorpshuizen

De BOKD heeft een aantal brochures, stappenplannen en handleidingen ontwikkeld waarmee dorpshuizen zelf aan de slag kunnen. Voorbeelden daarvan zijn:

Ondernemingsplan stap voor stap 
‘Ondernemingsplan stap voor stap’ is een handig hulpmiddel bij het schrijven van een ondernemingsplan voor een dorpshuis of buurtcentrum. Het biedt inzicht in de toekomst en is nodig bij het aanvragen van subsidie. Bij het ondernemingsplan hoort een (meerjaren) exploitatie begroting waarmee u inzicht kunt krijgen in uw financiële situatie en plannen.

Stappenplan fondsenwerving
Het stappenplan fondsenwerving biedt u inzicht in de theorie van het fondsenwerven. Het plan belicht stapsgewijs hoe u met fondsenwerving aan de slag kunt gaan en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Bij het stappenplan ontvangt u ook een overzicht van relevante fondsen.

Energieke dorpshuizen
De kosten voor energie zijn vaak een hoge kostenpost voor dorpshuizen. Wat u kunt doen om deze lasten te verminderen leest u in de Brochure Energieke dorpshuizen.

Nieuwe huurders
De leegstand van maatschappelijk vastgoed is een sluimerend probleem dat ook steeds vaker zichtbaar wordt in dorpshuizen en MFA’s. Er ontstaan lege ruimtes waar ooit een kinderopvang, bibliotheek of peuterspeelzaal gehuisvest waren. Het gevolg is zichtbaar in teruglopende exploitaties van dorpshuizen en mfa’s. Ondanks dat de dorpshuizen in zwaarder weer terechtkomen zien we fraaie initiatieven van succes. Wij hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor u verzameld.

Kwaliteitszorg, goed voor elkaar 
Belangrijk aspect bij het besturen van een dorpshuis of multifunctioneel centrum is dat regelmatig kritisch gekeken wordt naar het functioneren ervan. Geconstateerde problemen of knelpunten kunnen dan door het bestuur aangepakt worden en de goede punten kunnen worden versterkt. Ook biedt het de mogelijkheid om problemen te voorkomen. Dit kijken naar het eigen functioneren en het verbeteren daarvan is een voortdurend proces. Dit proces noemen we kwaliteitszorg.

Heb je vragen over bovenstaande producten? Neem contact met ons op. Naslagwerken voor leden zijn altijd gratis.