Welzijn, zorg en voorzieningen

Voor het woonplezier in de dorpen wordt de saamhorigheid van de gemeenschappen steevast genoemd. Een kwaliteit die de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan. Naast de veranderingen in de dorpsgemeenschap zelf is ook het overheidsbeleid van belang. Met de intrede van de participatiesamenleving: meer burger en minder overheid wordt meer gevraagd van de bewoners bij de zorg voor elkaar. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor bewoners en hun organisaties om zelf vorm te geven aan hun gemeenschap.

Zorg voor elkaar

Met de nieuwe, doorontwikkelde Vijf Sterrenmethode gaan BOKD en Buurtwerk Nederland verder met het beproefde project Vijf Sterren Dorpen. Zij zorgen ervoor dat dorpen en wijken met het doorlopen van het traject meer fundament hebben om om te gaan met de uitdagingen die op het gebied van WMO, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie op hun pad komen. In de Vijf Sterrenmethode voor dorp en wijk gaan bewoners op zoek naar een effectieve collectieve benadering van de individuele zorgbehoefte, door het versterken van de “zorg voor elkaar”. Het uitgangspunt is dan dat bewoners van dorpen en wijken klaar staan om een deel van die zorgbehoefte ook daadwerkelijk, vanuit eigen initiatief en met voldoening, zelf op hun schouders te nemen! Lees meer!

De Vijf Sterren methode is nationaal erkend als effectieve sociale interventie en is opgenomen in de Databank van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken.