Raad van Advies

Om als organisatie slagvaardiger te kunnen werken, hebben wer er voor gekozen beleid en uitvoering meer te splitsen, dit heeft geleid tot twee Raden van Advies. Namelijk een RvA dorpshuizen en een RvA dorpen.

In de RvA dorpen zitten 4 leden: voorzitter Willy-Anne van Stiphout (Coevorden), leden Hermien Kerperien (Emmen), Tonny de Leur (Westerveld) en Harald Sloot (Tynaarlo). Agnes Voogt is als adviseur dorpen betrokken bij de Raad. Mariska Nauta is agendalid vanuit zijn teamfunctie.

In de RvA dorpshuizen zitten 6 leden. Voorzitter Anda Vonk (Aa en Hunze ), Hein Akerboom (Hoogeveen), Roelie Rozema (De Wolden), Emko Dolfing (Midden Drenthe) en Ben Teunissen (Emmen). Paul van Schie is agendalid vanuit zijn teamfunctie.