Team

Medewerkers

De BOKD voorziet haar leden van informatie en advies. De consulent dorpen en dorpshuizen fungeren als eerste aanspreekpunt. Ledenvragen gaan vaak over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp. Consulent dorpshuizen is daarnaast deskundig op het vlak van exploitatie en regelgeving. Vragen die een projectmatige aanpak vragen worden opgepakt en met de dorpen uitgewerkt door de coördinator van het projectbureau.

Secretariaat en administratie

Sonja Corsmit, 48 jaar, geboren en getogen in Brabant en sinds 2001 woonachtig in het Noorden waarvan de laatste 6 jaar in Donderen. Sinds december 2013 werkzaam bij de BOKD. “Mijn nieuwsgierigheid naar mijn leefomgeving en de leefbaarheid in de Drentse dorpen heeft mij doen besluiten destijds te solliciteren. Nevenactiviteit; bestuursfunctie Belangenvereniging Donderen.”
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Consulent dorpen

Alle Postmus, 35 jaar, als geboren en getogen Fries is hij in Leeuwarden gaan studeren aan de opleiding Plattelandvernieuwing. Gerrie Koopman, voor velen vast een bekende, was een van zijn docenten. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als opbouwwerker en consulent voor de Vereniging Kleine Kernen Limburg, de zusterorganisatie van de BOKD. In zijn Limburgse tijd heeft hij veel ervaring opgedaan met het oprichten van dorpsbelangenorganisaties en het opstellen van dorpsvisies, iets wat in Limburg nog niet zo vanzelfsprekend was. Sinds 2014 is hij als zzp-er actief, onder andere voor de Noord-Hollandse en Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Voor die laatste heeft hij onderzoek gedaan naar netwerkvorming rondom de thema’s duurzaamheid en zorg & welzijn. Ook was hij een van de organisatoren van het PlattelandsParlement 2015.
Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag

Consulent dorpshuizen

Paul van Schie, 50 jaar, geboren in Rotterdam en opgegroeid in Oldenzaal, sinds 1987 woonachtig in het Noorden van het land en sinds 1 maart 2010 in dienst van de BOKD.
Werktijden: maandag t/m donderdag

Coördinator Projectbureau

Luit Hummel, 56 jaar, geboren en getogen in Assen,  heeft zijn opleiding gevolgd aan WUR in  Wageningen en heeft als adviseur/trainer een aantal jaren in Afrika gewerkt. Sinds oktober 2008 begonnen bij de BOKD en per 1 mei 2014 als coördinator van het Projectbureau van de BOKD.
Werktijden: maandag t/m donderdag

Paul en Luit