We werken samen met

We proberen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met diverse organisaties en of personen. Enerzijds structureel anderzijds in tijdelijke projecten. Uitganspunt is een team of werkgroep samen te stellen waarin verschillende capaciteiten zijn vertegenwoordigd.

Abel Darwinkel, Acrium Veiligheid, Adminiles, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Buurkracht, Buurtwerk Nederland, CMO STAMM, Consumentenplatform OV, COSIS, De Maakschappij, Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Dorpenoverleg Westerveld, Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe, Drentse gemeenten, Eems Dollard Regio, Energiewerkplaats Drenthe, Erfdelen, Erfgoed Drenthe, Ferenc van Damme, GBOT, Hanzehoge-school, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland, Herbestemming Noord, Het Drentse Landschap, Hogeschool Van Hall Larenstein, Invent, Humanitas, Huus van de Taol, Impuls Welzijn, Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Kansfonds, KNHM, Kunst & Cultuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Landkreis Emsland, LSA Bewoners, Natuur en Milieufederatie, Nederland zorgt voor elkaar, Optrommelen, Oranje Fonds, Oversticht, PostNL, provinciale zusterorganisaties, provincie Drenthe, Rabobank, Carin Roelands, Rijksluchtvaartschool, RTV Drenthe, RuG, SKI Emmen, SocialeHygiëneNoordNederland, Solidair Groningen-Drenthe, Sport Drenthe, Staatsbosbeheer, Stichting DBF, Stichting Trias, SVH, Trendbureau Drenthe, VerbindDrenthe, Wageningen University & Research, Welzijn Coevorden, Welzijn Mensenwerk, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Wieswies, Zorgbelang Drenthe, Zorgplein Noord

onze actieve netwerken

Kans voor de Veenkoloniën, Dorpshuizenoverleg.nl, Burgerkracht in Drenthe, Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa, Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, Dorpscontactambtenaren, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Netwerk Duurzame Dorpen

Onze overkoepelende landelijke organisatie is de LVKK, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Via onderstaand logo klik je door naar de site van de LVKK

Vereniging van kleine kernen