Privacy

Privacyverklaring BOKD

BOKD, gevestigd in Assen, Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden. Dit doen wij om te kunnen informeren en factureren. We registreren: naam, adres, postcode en woonplaats. Telefoonnummer, mailadres. Bankrekeningnummer. Als we toegang hebben tot bestanden van onze klanten waar persoonsgegevens zichtbaar zijn, gaan we daar zorgvuldig mee om. We geven die gegevens nooit door aan derden en gebruiken ze alleen voor de doeleinden waarvoor we ze ter beschikking hebben gekregen. De toegang tot bestanden minimaliseren we zoveel mogelijk, maar is voor het uitvoeren van vragen soms noodzakelijk.

Verwerking gegevens

BOKD verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact op te nemen als dat nodig is, voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingwet.

BOKD bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze gegevens worden verzameld. Naam en adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen, bankrekeningnummers en factuurgegevens bewaren we zolang je lid bij ons bent en tenminste 7 jaar na het beëindigen van de laatste factuur om te voldoen aan onze wettelijke verplichting maar ook voor communicatie. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen geen persoonsgegevens aan derden. Een aantal externe partners heeft toegang tot onze gegevens en gegevens van onze leden. Die bedrijven zijn dan verwerker van de persoonsgegevens waarvoor BOKD verantwoordelijk is. Met die bedrijven hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin we precies afspreken welke gegevens we delen, waarom we dat doen, en welke eisen we stellen met betrekking tot de privacy. Deze bedrijven zijn verplicht net zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als wij zelf. Ze mogen de persoonsgegevens niet doorgeven aan anderen. BOKD maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers: HD Accountants, dit bedrijf heeft toegang tot ons administratiepakket en de klantgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het is mogelijk om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOKD. Een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@bokd.nl. We zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

 Vragen over deze verklaring en ons privacybeleid? Neem contact op via info@bokd.nl.