Onze mensen

Coördinator

Annyttsje Pruim werkt vanaf maart 2021 voor 22 uur bij de BOKD als coördinator. Daarnaast werkt zij als zzp’er samen met andere trainers aan het vergroten van de vakkennis in het welzijnswerk. 

Mijn partner en ik woonden 25 jaar op het platteland van Drenthe in het mooie Eemster. We hebben het landschap en de samenhang in het dorp erg zien veranderen, en hebben besloten naar een dorp te verhuizen met wat voorzieningen: Hooghalen. Even naar de bakker kunnen lopen, zoals we dat vroeger in Eemster ook konden, daar verheugen we ons op. Ook dat er een dorpshuis is op loopafstand spreekt ons aan“.

Bestuurssecretaris

Sonja Corsmit, geboren en getogen in Brabant en sinds 2001 woonachtig in het Noorden. Sinds december 2013 werkzaam bij de BOKD. “Mijn nieuwsgierigheid naar mijn leefomgeving en de leefbaarheid in de Drentse dorpen heeft mij doen besluiten destijds te solliciteren.”
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Adviseur dorpen

Alle Postmus, als geboren en getogen Fries is hij in Leeuwarden gaan studeren aan de opleiding Plattelandvernieuwing. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als opbouwwerker en consulent voor de Vereniging Kleine Kernen Limburg, de zusterorganisatie van de BOKD. In zijn Limburgse tijd heeft hij veel ervaring opgedaan met het oprichten van dorpsbelangenorganisaties en het opstellen van dorpsvisies, iets wat in Limburg nog niet zo vanzelfsprekend was. Sinds 2014 was hij als zzp-er actief, onder andere voor de Noord-Hollandse en Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Voor die laatste heeft hij onderzoek gedaan naar netwerkvorming rondom de thema’s duurzaamheid en zorg & welzijn.
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Adviseur projecten en communicatie

Winanda Hoegen is een echte Noorderling, geboren en getogen in Hoogezand (Groningen), gestudeerd en gewoond in stad Groningen en daarna verhuisd naar Assen. “Ik ben verknocht aan onze streken; met zijn mooie taal en ruime landschapsgezichten.
Al met al woon ik nu ruim 15 jaar in Assen. Afgelopen jaren heb ik met verscheidene dorpen in Groningen en Drenthe gewerkt; in korte projecten als zelfstandig adviseur”. Vanaf maart 2021 versterkt zij het team van BOKD in de functie van adviseur projecten en communicatie voor 18 uur in de week.

Adviseur dorpshuizen

Paul van Schie, geboren in Rotterdam en opgegroeid in Oldenzaal, sinds 1987 woonachtig in het Noorden van het land en sinds 1 maart 2010 in dienst van de BOKD.
Werktijden: maandag t/m donderdag

Adviseur Plattelandsontwikkeling

Luit Hummel, geboren en getogen in Assen,  heeft zijn opleiding gevolgd aan WUR in Wageningen en heeft als adviseur/trainer een aantal jaren in Afrika gewerkt. Sinds oktober 2008 is hij begonnen bij de BOKD, per 1 mei 2014 als coördinator van het Projectbureau.
Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag

Paul en Luit