Onze mensen

Bestuurssecretaris

Sonja Corsmit, geboren en getogen in Brabant en sinds 2001 woonachtig in het Noorden. Sinds december 2013 werkzaam bij de BOKD. “Mijn nieuwsgierigheid naar mijn leefomgeving en de leefbaarheid in de Drentse dorpen heeft mij doen besluiten destijds te solliciteren.”
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Adviseur dorpen

Alle Postmus, als geboren en getogen Fries is hij in Leeuwarden gaan studeren aan de opleiding Plattelandvernieuwing. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als opbouwwerker en consulent voor de Vereniging Kleine Kernen Limburg, de zusterorganisatie van de BOKD. In zijn Limburgse tijd heeft hij veel ervaring opgedaan met het oprichten van dorpsbelangenorganisaties en het opstellen van dorpsvisies, iets wat in Limburg nog niet zo vanzelfsprekend was. Sinds 2014 was hij als zzp-er actief, onder andere voor de Noord-Hollandse en Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Voor die laatste heeft hij onderzoek gedaan naar netwerkvorming rondom de thema’s duurzaamheid en zorg & welzijn.
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Adviseur dorpshuizen

Paul van Schie, geboren in Rotterdam en opgegroeid in Oldenzaal, sinds 1987 woonachtig in het Noorden van het land en sinds 1 maart 2010 in dienst van de BOKD.
Werktijden: maandag t/m donderdag

ProjectCoördinator

Luit Hummel, geboren en getogen in Assen,  heeft zijn opleiding gevolgd aan WUR in Wageningen en heeft als adviseur/trainer een aantal jaren in Afrika gewerkt. Sinds oktober 2008 is hij begonnen bij de BOKD, per 1 mei 2014 als coördinator van het Projectbureau.
Werktijden: maandag t/m vrijdag

Paul en Luit