Lidmaatschap

Lidmaatschap BOKD per 1 mei 2019, vaststelling na Algemene Ledenvergadering

Kosten voor lidmaatschap van de BOKD zijn afhankelijk van het inwonertal van het dorp. Plaatselijke belangenorganisaties en initiatiefgroepen uit kernen met een inwonertal :

 • tot 250 betalen € 66 per jaar.
 • Van 250 tot 500 inwoners bedraagt de contributie € 79 per jaar
 • Van 500 tot 1000 inwoners betaald men € 85
 • Van 1000 tot 3000 is de contributie € 91 en kernen met 3000 tot 5000 inwoners  betalen € 113 per jaar.

Voor stichting dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties geldt een tarief van € 76 per jaar voor een dorp tot 500 inwoners. Vanaf 500 inwoners betaalt een stichting dorpshuis € 99 per jaar.

Individuele leden betalen € 19 per jaar.

Na vaststelling op de Algemene Ledenvergadering medio april ontvangt u de contributiefactuur over dat jaar. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dat voor 1 december van het kalenderjaar schriftelijk aan ons door te geven via administratie@bokd.nl.

Rekeningnummer

De BOKD bankiert bij de Rabobank, rekeningnummer NL 34 RABO 0302 9181 24 t.n.v. Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe.

Ledenvoordeel

Waarom zou u lid worden van de BOKD? We hebben een aantal voordelen op een rij gezet:

 • Gratis deelname aan informatiebijeenkomsten en workshops
 • Deelname aan cursussen tegen sterk gereduceerd tarief
 • Informatie, advies of hulp per telefoon/mail bij oplossingen voor problemen
 • In bepaalde gevallen ontvangen wij u op kantoor of bezoeken u
 • Ontvangst van BOKD Nieuws, onze digitale nieuwsbrief die minstens 10 keer per jaar verschijnt
 • Deelname aan het BOKD netwerk, wij brengen u in contact met collega’s die ervaring hebben met zaken waar u tegen aan loopt of mee zit
 • Inzet van specifieke deskundigheid, de BOKD heeft een aantal deskundigen aan zich weten te binden waarbij u terecht kunt voor advies, hierbij kunt u denken aan een architect, interieur designer en deskundige op het gebied van bestemmingsplannen

Tevens kunnen wij voor leden op projectbasis werkzaamheden uitvoeren als deze onze reguliere werkzaamheden overstijgen.

Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldformulier in en stuur het naar het secretariaat. Wij verwelkomen u graag in ons ledennetwerk.

Tevens verwijzen wij u naar onze folder ‘Wij zijn BOKD’ waarin de voordelen van lidmaatschap uiteen zijn gezet.