Lidmaatschap

BOKD is een netwerk van 221 dorpen en dorpshuizen in Drenthe die samenwerken aan een leefbaar platteland. Samen hebben we invloed, leggen we verbindingen en delen we kennis. Dat doen we al vanaf de oprichting in 1975. Als lid van LVKK zijn we aangesloten bij een netwerk van ruim 2000 dorpen en dorpshuizen in heel Nederland. Er komt steeds meer terecht op het bordje van dorpsbewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid. Als BOKD proberen we onze leden hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Door gericht advies te geven of cursussen aan te bieden, maar ook door kennis en ervaring zichtbaar te maken. Netwerk Duurzame Dorpen en Dorpshuizen.nl zijn hier voorbeelden van.

Ledenvoordeel

Dorpen en dorpshuizen kunnen terecht bij ons voor informatie en advies op maat; telefonisch, per mail of aan de keukentafel. Gratis deelname aan informatiebijeenkomsten en workshops. Cursusdeelname tegen sterk gereduceerd tarief. Maandelijkse nieuwsbrieven waarbij je als eerste op de hoogte bent van ontwikkelingen, interessante subsidies en fondsen. We behartigen je belangen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. En zetten specifieke kennis en ervaring in via een netwerk van deskundigen.

Contributie 2024

Na de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2024 is de contributie verhoogd met de indexatie die de provincie Drenthe hanteert, namelijk voor 2024 3,4 %, dit is geaccordeerd door onze leden. De contributie is afhankelijk van het aantal inwoners waarop we een differentiatie hebben gemaakt.

Dorpsbelangen tot 250 inwoners € 74 per jaar.
Van 251 tot 500 inwoners bedraagt de contributie € 88 per jaar.
Van 501 tot 1000 inwoners betaald men € 95 per jaar.
Van 1001 tot 3000 is de contributie € 100 en kernen met 3000 tot 5000 inwoners betalen € 126 per jaar.

Dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties betalen € 85 contributie voor een dorp tot 500 inwoners. Vanaf 500 inwoners betaal je € 110 per jaar.

Individuele leden betalen € 21 per jaar.

Aanmelding

Jullie organisatie kan ook lid worden van onze vereniging, download het formulier en mail het naar Sonja Corsmit.