Financiën en verantwoording

ANBI

BOKD, Drente Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpshuizen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 2021 is iedere ANBI instelling verplicht haar gegevens te publiceren. BOKD is een organisatie die niet actief geld of goederen werft onder derden en de lasten in het betreffende boekjaar bedragen meer dan 100.000 euro. Het verplichte standaardformulier kun je hieronder downloaden. Het formulier is ingevuld op basis van de jaarcijfers 2023.

Inkomsten BOKD

BOKD ontvangt jaarlijks van de provincie Drenthe een subsidie. Voor 2024 bedraagt deze bijdrage € 299.257 euro. In september wordt voor het komende jaar een werkplan opgesteld conform het Programma van Eisen van de provincie Drenthe.

Daarnaast ontvangt BOKD jaarlijks een structurele bijdrage van de volgende gemeenten: Aa en Hunze, Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Tevens ontvangt zij een donatie van een aantal gemeenten ten gunste van de dorpshuizen, namelijk gemeenten: Aa en Hunze, Coevorden en Samenswerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Een groot aantal individuele leden doneert jaarlijks omdat zij BOKD een warm hart toedragen.

verantwoording aan onze leden over boekjaar 2023

Op 24 april vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats waarna onderstaande jaarstukken definitief worden na akkoord van de vergadering. Je kunt alle documenten downloaden via de knoppen. Als er vragen over zijn dan kun je daarover contact met BOKD opnemen of stellen tijdens de ledenvergadering.

BOKD is bij het uitvoeren van de activiteiten gebonden aan prestatieverplichtingen. Onze voorgestelde activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en voldoen aan de criteria van de Asv. Voor de ontvangen subsidie moeten we de prestaties uitvoeren overeenkomstig ons werkplan dat in 2024 is opgedeeld in een drietal thema’s, namelijk Elk dorp een dak, Samen slimmer, en Klaar voor de toekomst.

gegevens

BOKD bankiert bij de Rabobank,

rekeningnummer NL 34 RABO 0302 9181 24.

Ons KvK nummer is 40046066 en het BTW nummer van de vereniging is 004892033 B 01.