Financiën en verantwoording

BOKD, Drente Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpshuizen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI instelling verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

BOKD ontvangt jaarlijks van provincie Drenthe een subsidie. Voor 2020 bedraagt deze bijdrage € 162.741. In september wordt voor het komende jaar een werkplan opgesteld conform een Plan van Eisen van de provincie Drenthe.

Daarnaast ontvangt BOKD jaarlijks een structurele bijdrage van de volgende gemeenten: Aa en Hunze, Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Tevens ontvangt zij een donatie van een aantal gemeenten ten gunste van de dorpshuizen, namelijk gemeenten: Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Samenswerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Een groot aantal individuele leden doneert € 19,00 omdat zij BOKD een warm hart toedragen.

verantwoording aan onze leden over 2019

BOKD is bij het uitvoeren van de activiteiten gebonden aan prestatieverplichtingen. Onze voorgestelde activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van provincie Drenthe en voldoen aan de criteria van de Asv. Voor de ontvangen subsidie moeten we de prestaties uitvoeren overeenkomstig ons werkplan dat is opgedeeld in een vijftal thema’s, namelijk Drenthe Weet, -Gezond, -Doet mee, -Leefbaar en Specifieke ontwikkelingen in 2020.

gegevens

BOKD bankiert bij de Rabobank,

rekeningnummer NL 34 RABO 0302 9181 24.

Ons KvK nummer is 40046066 en het BTW nummer van de vereniging is 004892033 B 01.