Financiën en verantwoording

Financiën

BOKD ontvangt jaarlijks van provincie Drenthe een subsidie van € 156.900. In september wordt een werkplan naar de provincie gestuurd dat is opgesteld conform een Plan van Eisen.

Daarnaast ontvangt BOKD jaarlijks een structurele bijdrage van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld. Tevens ontvangt zij een donatie van een aantal gemeenten ten gunste van de dorpshuizen, namelijk gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Samenswerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Een groot aantal individuele leden doneren een bedrag omdat zij BOKD een warm hart toedragen.

Jaarstukken

BOKD Ledenjaarverslag 2017

Jaarrekening BOKD 2017 en samenvatting

Concept notulen ALV 25 april 2018

Beleidsplan 2016-2020