Bestuur

Samenstelling

De BOKD heeft een bestuur bestaande uit 6 leden. Het bestuur vergadert maandelijks met uitzondering van de zomervakantie, de volgende leden hebben zitting in het bestuur van de BOKD.

 • Jofien Brink-Rozema, voorzitter, gemeente Noordenveld
 • Gerard Klein Koerkamp, penningmeester, gemeente Assen
 • Theo Brugman, secretaris, gemeente Tynaarlo
 • Grietus Ensing, lid, gemeente Emmen
 • Tonny de Leur, lid, gemeente Westerveld
 • Hans Peeters, lid, gemeente Borger-Odoorn

DSC01049

vlnr Jofien, Gerard, Tonny, Theo, Grietus en Hans

Raad van Advies

Om als organisatie slagvaardiger te kunnen werken, is er voor gekozen beleid en uitvoering meer te splitsen, dit heeft geleid tot twee Raden van Advies, namelijk voor de Dorpshuizen die reeds enkele jaren functioneert en een Raad van Advies voor de Dorpen.

Samenstelling Raad van Advies Dorpshuizen

 • Grietus Ensing, voorzitter, gemeente Emmen
 • Hein Akerboom, lid, gemeente Hoogeveen
 • Johan Bloemhof, lid, gemeente Midden-Drenthe
 • Ceciel Mentink, lid, gemeente Aa en Hunze
 • Koert Rossing, lid, gemeente Borger-Odoorn
 • Christel Vandermaelen, lid, gemeente De Wolden

DSC01048 Grietus Ensing, voorzitter

Samenstelling Raad van Advies Dorpen

 • Willy-Anne van Stiphout, voorzitter, gemeente Coevorden
 • Geerhardt Dijkhuis, lid, gemeente Noordenveld
 • Hermien Kerperien, lid, gemeente Emmen
 • Tonny de Leur, lid, gemeente Westerveld
 • Willem Tanis, lid, gemeente Midden-Drenthe

DSC01044 Willy-Anne van Stiphout, voorzitter

Financiën

De BOKD ontvangt jaarlijks van Provincie Drenthe een subsidie van € 150.000. In september wordt een werkplan naar de Provincie gestuurd dat is opgesteld conform een Plan van Eisen.

Daarnaast ontvangt de BOKD jaarlijks een structurele bijdrage van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld. Tevens ontvangt zij een donatie van een aantal gemeenten ten gunste van de dorpshuizen, namelijk gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Samenswerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Lefier Zuidoost Drenthe (Emmen).

Een groot aantal individuele leden doneren een bedrag omdat zij de BOKD een warm hart toedragen.

Jaarstukken

BOKD leden jaarverslag 2016

Jaarrekening BOKD 2016 samenvatting

Concept verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2016

Beleidsplan 2016-2020