ANBI

De BOKD staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

Naam

Statutaire naam Drentse Vereniging voor Dorpsbelangen en Dorpshuizen
Werknaam BOKD

RSIN en Kamer van Koophandel nummer

004892033 en 40046066

Rekeningnummer

De BOKD bankiert bij de Rabobank, rekeningnummer NL 34 RABO 0302 9181 24 t.n.v. BOKD.

BTW nummer

Het BTW nummer van Stichting BOKD Projecten is 852227589 B 01, voor vereniging BOKD is dat 004892033 B 01.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van de kleine kernen in Drenthe.

Contactgegevens

BOKD
Dr. Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen
0592 – 315121

Bestuurssamenstelling

Voor de huidige samenstelling van het bestuur klikt u hier.

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.
Het beloningsbeleid voor het personeel is conform CAO-Welzijn.

Statuten van de Vereniging

Statuten maart 2015

Verslag van uitgeoefende activiteiten

BOKD leden jaarverslag 2016
Jaarverslag 2014

Financiële verantwoording

Jaarrekening BOKD 2016 samenvatting
Jaarrekening 2014

Begroting 2017 BOKD samenvatting

Werkplan

Werkplan 2017