Over ons

Ontstaan BOKD

Naar aanleiding van de Provinciale Nota Drenthe Anno (1974) werd voorgesteld dat er in kleine dorpen niet meer gebouwd mocht worden. Toentertijd is er een drietal dorpen in de pen geklommen die een tegenactie hebben geschreven met als titel ‘Mijne Heren’. Dit omdat het Provinciaal Bestuur te weinig rekening hield met het platteland. Mede vanuit deze actie is in 1975 de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe ontstaan. Van actiegroep uitgegroeid tot erkend intermediair, maar vooral als serieuze overlegpartner. We ontvangen jaarlijks een structurele subsidie van provincie Drenthe.

BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. Het ledennetwerk van 240 dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen vormt de kern van de BOKD.  Een team van deskundige medewerkers geeft advies en organiseert bijeenkomsten en projecten over actuele onderwerpen.

BOKD zet zich in voor het behoud en het versterken van de leefbaarheid van kleine dorpen op het Drentse platteland.

Dit doen wij door:

  1. Het ondersteunen en adviseren van besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorps- en buurthuizen;
  2. Het in de gaten houden van ontwikkelingen die met het platteland te maken hebben (zgn. waakhondfunctie);
  3. Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten.

Praten voor ledendorpen en dorpshuizen doen we niet, dat kunnen zij prima zelf. We organiseren themabijeenkomsten, cursussen en workshops en uiteraard houden we nieuw provinciaal beleid in de gaten. Gevraagd en ongevraagd geven wij onze mening over nieuw plattelandsbeleid.