Over ons

Privacy

Privacyverklaring BOKD BOKD, gevestigd in Assen, Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten…

Onze mensen

Coördinator Theo Andreae is vanaf april dit jaar werkzaam als interim-coördinator bij de BOKD. Op dinsdagen is hij altijd op…

BOKD in beeld

Leden van onze vereniging zijn belangenorganisaties en dorpshuizen in Drenthe. Het is van belang dat organisaties opkomen voor het algemeen…

Raad van Advies

Om als organisatie slagvaardiger te kunnen werken, hebben wer er voor gekozen beleid en uitvoering meer te splitsen, dit heeft…

Financiën en verantwoording

ANBI BOKD, Drente Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpshuizen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)….

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit 6 leden en vergadert maandelijks. De volgende leden hebben zitting in het bestuur van de BOKD:…

We werken samen met

We proberen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met diverse organisaties en of personen. Enerzijds structureel anderzijds in tijdelijke projecten. Uitganspunt…

Word lid van de BOKD

Lidmaatschap

BOKD is een netwerk van 221 dorpen en dorpshuizen in Drenthe die samenwerken aan een leefbaar platteland. Samen hebben we…

Onze leden

Hieronder volgt de ledenlijst van dorpen en dorpshuizen per gemeente. Staat je dorp of dorpshuis er niet bij maar is…

BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. Het ledennetwerk van 245 dorpen en dorpshuizen vormt de kern van onze vereniging.