Kleine kernenspel om voor te bereiden op nieuwe omgevingswet

De leefomgeving wordt straks meer in zijn totaliteit bekeken en meer vanuit zijn functionaliteit dan vanuit enkel de bestemming. Het initiatief komt centraal te staan.

Wat betekent dit voor dorpsbelangenorganisaties? En hoe passen bijvoorbeeld de dorpsvisies nu in dit geheel? Dorpsvisies zijn al zeer integrale plannen met een breed scala aan thema’s en ideeën, opgehaald bij de bewoners van het dorp waarvoor dorpsbelangen zich inzet. Overheden kunnen er hun voordeel mee doen omdat het vele ideeën voor initiatieven bevat met een bepaalde mate van draagvlak.

Hoe pakken jullie je rol op als dorpsbelangenorganisatie? Het Kleine Kernenspel van onze Landelijk Vereniging voor Kleine Kernen (lees ook: een nieuwe-rol-voor-dorpsorganisaties) heeft een aantal (ruimtelijke) casussen die je kunt gebruiken om hierover met elkaar in gesprek te komen: over jullie rollen bij ruimtelijke vraagstukken in relatie tot de gemeente en de dorpsbewoners. Overeenstemming bereiken over plannen en oplossingen blijkt soms gemakkelijker gezegd dan gedaan en kan voelen als een zware verantwoordelijkheid voor een bestuur.

Ook een het Kleine Kernenspel een keer spelen? Mail ons. Het spel is gratis beschikbaar.