De Omgevingswet – wat betekent die voor jullie dorp of initiatief?

Zoals het nu lijkt, treedt per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet voegt een groot aantal regelingen samen. Voor een dorp betekent het o.a. heel concreet dat het bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan.

Met de Omgevingswet moet de overheid straks meer en sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in onze leefomgeving. Meer gericht op de functionaliteit van de ruimte en niet puur op ruimtelijke planning. Het initiatief vanuit de maatschappij (dat kan dus zijn vanuit bewoners, ondernemers, verenigingen of organisaties) staat centraal in de nieuwe Omgevingswet.

De aanpak van dorpen en wijken is vaak heel breed én inclusief. Neem het voorbeeld van het ontwikkelen van een dorpsvisie: inwoners leveren input en alles wat voor hen met de leefbaarheid in het dorp te maken heeft, wordt ingebracht. Het is de samenwerking tussen inwoners en overheid die meer aandacht vraagt en kan worden versterkt bij het invoeren van de Omgevingswet. Elkaar betrekken, ambtenaren én inwoners, vanaf het begin van plannen maken en leren van elkaars ervaringen en werkwijzen, biedt kansen.

Omgevingsvisies en omgevingsverordeningen door de provincie en omgevingsvisies en omgevingsplannen door de gemeenten zijn her en der al in de maak. Invoering vindt geleidelijk plaats. Er is een overgangstermijn tot 1 januari 2029.