Omgevingswet

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.

Zoals het nu lijkt, treedt per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking. De afgelopen jaren hebben we daaraan meerdere keren aandacht besteed. Alle informatie die we tot nu toe hebben verzameld, staat overzichtelijk op deze pagina. Lees het door en zie hoe anderen aan de slag zijn met de Omgevingswet.

Informatie over de omgevingswet

Ter voorbereiding op de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft BOKD, vaak in samenwerking met andere provincies, een aantal producten…

Omgevingswet in Drenthe

In Drenthe zijn alle gemeenten in meer of mindere mate aan de slag met de aanstaande nieuwe Omgevingswet. Op deze…