Zorgzame dorpen krijgen een stem

Steeds meer dorpen zijn bezig om het begrip naoberschap een nieuwe impuls te geven. Dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier. Wat ze delen is dat ze zoeken naar oplossingen om hun inwoners zo lang mogelijk in het dorp te laten wonen en ze onderdeel te laten zijn van de dorpssamenleving. Dat doen ze door de samenwerking te zoeken met de formele (professionele) zorg, door zelf diensten en activiteiten te organiseren of door samen met andere dorpen samen te werken. Gemene deler is dat het dorp de regie houdt bij het organiseren van zorg(en) voor elkaar.

Nederland Zorgt voor Elkaar

Op Drents niveau ondersteunen o.a. welzijnsstichtingen, CMO Stamm en BOKD deze initiatieven, bij de opstart én de doorontwikkeling. Landelijk zijn deze initiatieven gebundeld in Nederland Zorgt voor Elkaar. Met ondersteuning van BOKD haalde dit platform onder andere in Drenthe allerlei wensen en ideeën op van deze zorgzame dorpen. Daartoe hadden ze opdracht gekregen van de toenmalige staatsecretaris Van Rijn. Onlangs heeft Nederland Zorgt voor Elkaar de resultaten van hun verkenningstocht aangeboden aan de nieuwe minister Hugo de Jonge. Een impressie hiervan is hier te zien. Op dezelfde pagina is ook het rapport te downloaden.

Hollandscheveld mag experimenteren

Dat de stem van deze zorgzame dorpen er steeds meer toe doet blijkt ook uit de acties van onder andere dorpen als Vledder en Hollandscheveld. Onder het motto ‘de aanhouder wint’ mag Naobuur Vledder haar ideeën voor zorgappartementen momenteel in de praktijk gaan brengen. Zorgcooperatie Hollandscheveld Verbindt kreeg met bemiddeling van kersverse Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma van minister de Jonge te horen dat er vanuit landelijke regelgeving geen belemmeringen zijn om te starten met experimenten om de eigen wijkverpleegkundige meer bevoegdheden te geven. Lees hier meer over het plan van Hollandscheveld.

Magazine zorgzame dorpen

Onlangs bracht KNHM in samenwerking een mooi magazine uit over zorgzame bewonersinitiatieven in Nederland. Vanuit Drenthe wordt het project Dorpenzorg uit de Mondenregio bij Emmen aangehaald als een inspirerend project. Download hier het magazine.

Op de kaart

Wilt u weten wat zorgzame dorpen in Drenthe zoal doen? We houden een kaartje bij met daarop allerlei initiatieven en verwijzingen naar artikelen of websites. Het kaartje is niet volledig en wordt bijna wekelijks aangevuld. Staat uw initiatief er nog niet bij? Mail ons dan via info@bokd.nl.

Tevens hebben we van een aantal dorpen voorbeeldmateriaal dat we mogen delen met andere dorpen. Denk aan behoefteonderzoeken (vragenlijsten), brochures en andere sjablonen.