Uitnodiging ‘Zorgen doen we Samen’, krachtige initiatieven in de Veenkoloniën

Uitnodiging voor dorpen en buurten in de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal

Samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten ‘Zorgen doen we Samen‘. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen dat hij of zij nodig heeft. In veel dorpen en buurten in het Drentse en Groninger veenkoloniale gebied is hier vanuit de bewoners zelf al aandacht voor. Bijvoorbeeld door het organiseren van burenhulp, samen eten en koffieochtenden in het dorps- of buurthuis. Dit allemaal door vrijwillige inzet van kleine en grotere bewonersinitiatieven.

Vragen als “Hoe kun je dit als bewonersgroep (nog beter) oppakken, wat heb je hiervoor nodig, hoe kun je van elkaar leren?” komen tijdens deze bijeenkomst aanbod. Maar ook kijken we naar hoe activiteiten en sociaal contact ondanks de beperkingen van Corona toch doorgang vinden.
Voor de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën zijn deze vraagstukken aanleiding om een reeks van bijeenkomsten te organiseren voor bewonersgroepen, ambtenaren en professionals.

“Dorpsondersteuner verhoogt samen met de inzet van bewonersinitiatieven welzijn van dorpsbewoners en verlaagt zorgkosten”, uit het evaluatieonderzoek in drie Groninger Dorpen (onderzoek van Aletta Jacobs School of Public Health).

Programma

De online bijeenkomst ‘Zorgen doen we Samen’ op 11 mei staat in het teken van uitwisseling, kennisdeling en elkaar inspireren. De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Deze avond is onder andere aanwezig Richard Jong A Pin, universitair hoofddocent economie. Hij deed onderzoek naar de rol van de dorpsondersteuner in dorpen.

Interesse

Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom. Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon je wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst.  

Aanmelden

Omdat we de organisatie behapbaar willen houden, houden we de inschrijvingen in de gaten. Ben je erbij? Meld je dan aan via onderstaand formulier, een eigen idee presenteren kan ook.

Contact met Luit Hummel

adviseur plattelandsontwikkeling

0592-315121
06-37271453