‘Zorgen doen we samen’: krachtige initiatieven in de Veenkoloniën

Uitnodiging voor dorpen en buurten in de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal : UITGESTELD TOT NADER BERICHT

Samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk)

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten Zorgen doen we samen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen dat hij of zij nodig heeft. In veel dorpen en buurten in het Drentse en Groninger Veenkoloniale gebied is hier vanuit de bewoners zelf al aandacht voor. Bijvoorbeeld door het organiseren van burenhulp, samen eten en koffieochtenden in het dorpshuis. Dit allemaal door vrijwillige inzet van kleine en grotere bewonersinitiatieven. Maar ook hoe gaan we om met de gevolgen van de Corona-pandemie.

Hoe kun je dit als bewonersgroep (nog beter) oppakken, wat heb je hiervoor nodig, hoe kun je van elkaar leren? Allemaal vragen die voor de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën aanleiding zijn om een reeks bijeenkomsten te organiseren voor bewonersgroepen, ambtenaren en professionals.

“Dorpsondersteuner verhoogt samen met de inzet van bewonersinitiatieven welzijn van dorpsbewoners en verlaagt zorgkosten” – uit evaluatieonderzoek in drie Groninger Dorpen (onderzoek van Aletta Jacobs School of Public Health).

Programma

Tijdens deze 3de bijeenkomst ‘Zorgen doen we samen’ op 15 december gaan we op zoek naar: samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de zorg (zoals de huisartsenpraktijk). De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman bekend van Wedde dat ’t Lukt, delen hun ervaringen met ons.

13.00 – 13.30 uur               Voorstelronde

13.30 – 14.30 uur               Uitwisseling met o.a. Inleiding van Hans Berg en Marian Beltman

14.30 – 14.45 uur               Introductie Positieve Gezondheid (ruimtelijke vertaalslag)

14.45 – 15.00 uur               Pauze en post-its plakken (met koffie en thee)

15.00 – 15.45 uur               Uitwisseling: Aanschuiven bij een deskundige

15.45 – 16.00 uur               Terugkoppeling en afsluiting

Interesse

Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen.

Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom (mits de ruimte dit toelaat)! Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun je meedoen en je aanmelden voor deze bijeenkomst.  

Aanmelden

De bijeenkomst is door de huidige coronamaatregelen uitgesteld tot nader bericht (21-12-2020).

Meer weten?
Luit Hummel

projectcoördinator

0592-315121 / 06-37271453