Wonen en Blijven Wonen in Geesbrug: Een Inspirerend Voorbeeld van Dorpskracht

Geesbrug neemt zelf het heft in handen

Het dorp Geesbrug heeft de regie genomen om de woonomstandigheden voor jong en oud te verbeteren. De behoefte aan meer en diverse woningen is groot en de inwoners hebben samen met Wooncollectief Geesbrug actie ondernomen om dit te realiseren.

Onderzoek en resultaten

Met de hulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Door middel van interviews en enquêtes werd een goed beeld verkregen van de woonwensen van de inwoners. In een drukbezochte bijeenkomst in dorpshuis De Tiphof werden de resultaten gepresenteerd:

  • 90% van de deelnemers is ontevreden over het huidige woningaanbod.
  • Er is grote behoefte aan starterswoningensociale huurwoningenseniorenwoningen, en woningen voor ouderen met een zorgvraag.
  • 75% van de inwoners vindt dat nieuwe woningen bij voorkeur aan dorpsbewoners toegewezen moeten worden.

Actieplan

Het dorp is direct aan de slag gegaan om de nodige woningen te kunnen realiseren. Het doel is om 30 tot 40 betaalbare woningen te bouwen aan de rand van Geesbrug. Dit plan is een gezamenlijk initiatief van de inwoners zelf, met ondersteuning van de gemeente.

Lessen uit het verleden

Wethouder Erik Holties benadrukt het belang van dit initiatief en de noodzaak om eerst de betaalbaarheid en behoeften duidelijk in kaart te brengen. De gemeente heeft geleerd van eerdere projecten en werkt nu aan concrete en haalbare plannen. Alle nodige procedures en vergunningen worden momenteel uitgewerkt.

Doe mee en bouw mee!

Geesbrug biedt een inspirerend voorbeeld van hoe een gemeenschap zelf het heft in handen kan nemen om de leefbaarheid te verbeteren. Andere dorpen en gemeenschappen kunnen hier veel van leren en wellicht zelf ook in actie komen.


Tips voor andere gemeenschappen die actie willen ondernemen:

  1. Inventariseer de behoefte: Voer een leefbaarheidsonderzoek uit om de woonwensen en behoeften van de inwoners duidelijk in kaart te brengen.
  2. Betrek de gemeenschap: Zorg voor een breed draagvlak door bewoners actief te betrekken bij het proces.
  3. Werk samen met bijvoorbeeld studenten of experts: Betrek kennisinstellingen om objectieve en gedegen onderzoeksresultaten te verkrijgen.
  4. Maak een concreet actieplan: Ontwikkel een helder en haalbaar plan, met duidelijke doelen en stappen.
  5. Samenwerking met de gemeente: Zorg voor een goede samenwerking met lokale overheden voor de nodige ondersteuning en vergunningen.
  6. Blijf transparant en communiceer: Houd iedereen goed op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Neem het initiatief en bouw aan een betere toekomst voor je gemeenschap, net zoals Geesbrug!