‘Wij zijn BOKD’ – verslag van de gemeentetour

Afgelopen weken organiseerden we onder de noemer ‘Wij zijn BOKD’ kennismakingsbijeenkomsten voor gemeenteraden en colleges van de Drentse gemeenten. In totaal hebben we met ruim 40 vertegenwoordigers van gemeenten gesproken: een burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden en dorpscontactambtenaren.

In de introductie gingen we in op de volgende thema’s;

  • Energiecrisis (dorpshuizen);
  • … in relatie tot onder andere de omgevingswet en RES;
  • Steeds complexer wordende opgaven;
  • Er wordt – ook door de overheden – steeds meer van de gemeenschap ‘gevraagd’;
  • De BOKD ontzorgt.

Energielasten hoog op de agenda

Mooie gesprekken over de rollen van dorpsbelangen, het opstellen van dorpsvisies en het behoud van activiteiten en voorzieningen in het dorp. Hoog op de agenda stond ook de noodkreet van dorpshuizen nu de energietarieven de pan uit rijzen. We keken samen naar de rol van BOKD en de rol van de gemeente in leefbaar houden van de dorpen.

  • 80 Drentse dorpshuizen vulden onze enquête over gestegen energielasten in. Lees hier de resultaten:

Met behulp van het Kleine Kernen Spel begeleid BOKD dorpsbelangen die zoeken naar hun rol in het dorp en naar gemeenten toe.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen ook vertegenwoordigers van Dorpsvereniging Donderen en Dorpscoöperatie Hollandscheveld aan het woord over hun activiteiten en de ondersteuning vanuit BOKD.

Meer weten?

Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je wel graag weten waar BOKD zich voor inzet. Neem dan contact op via info@bokd.nl

Leestip

Hoe je als dorp en gemeente succesvol kunt samenwerken lees je in de LVKK-publicatie ‘Goed voor elkaar dorpen’. Vanuit Drenthe worden Hollandscheveld en Gasselternijveen beschreven.