Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

We willen graag met jullie delen dat ons bestuur actief bezig is met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Onlangs hebben we een bezoek gebracht aan de notaris in Zuidlaren om ervoor te zorgen dat onze statuten voldoen aan de eisen van deze wet.

Het is essentieel dat verenigingen en stichtingen ervoor zorgen dat hun statuten in overeenstemming zijn met de WBTR. Dit waarborgt een transparante en professionele bedrijfsvoering en helpt om het bestuur en toezicht binnen de organisatie te verbeteren en te professionaliseren.

Wees je ervan bewust dat sommige notarissen tegen een gereduceerd tarief bereid zijn om statutenwijzigingen uit te voeren in het kader van de WBTR. We raden jullie dan ook aan om vooraf offertes op te vragen bij verschillende notarissen. Op die manier kunnen jullie mogelijk gebruikmaken van deze gunstige regeling.

Het is begrijpelijk dat het wijzigen van statuten enige inspanning met zich meebrengt, maar het is een belangrijke stap om te voldoen aan de WBTR en een solide bestuur te waarborgen. Het is in het belang van onze vereniging om deze ontwikkeling serieus te nemen en tijdig actie te ondernemen.

Mocht je vragen hebben over de WBTR of over het proces van het wijzigen van statuten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bestuur. We staan klaar om jullie te ondersteunen en te adviseren bij het naleven van deze wetgeving.

Samen streven we naar een professioneel en goed bestuur dat het vertrouwen van al onze leden verdient. Laten we deze kans aangrijpen om onze vereniging of stichting te versterken en te voldoen aan de eisen van de WBTR.