“Wegens succes verlengd: Elimineer de burger!”

“We vissen in dezelfde vijver, het zijn altijd dezelfde mensen die het moeten doen”

“Vrijwilligers willen alleen nog klussen met een kop en een staart”

“Het is moeilijk om iemand voor in het bestuur te vinden”

“Er komt steeds meer op het bordje van de vrijwilliger terecht”

“De gemeente betrekt ons te laat bij hun plannen”

“De jeugd doet niet meer mee”

“Er komen geen mensen meer op onze activiteiten; Algemene Ledenvergadering”

Een aantal leden heeft afgelopen najaar op de Dorpenmiddag al kennis gemaakt met de bevlogenheid van Ferenc van Damme. Zijn verhaal over verandering van burgerschapsstijlen én wat dat betekent voor besturen van dorpen en dorpshuizen wekte de nodige interesse.

BOKD wil haar leden dit voorjaar nader met zijn verhaal kennis laten maken. Niet alleen vanuit de theorie, vooral vanuit de vraagstukken van de Drentse dorpen.

Aan de ene kant vraagt de participatiesamenleving een grote rol van bewoners, aan de andere kant zien we een toenemende individualisering. En we wíllen als bewoners ook meer zeggenschap! Maar hoe ga je daar als dorpsbelangenorganisatie en dorpshuis mee om? Welke verandering in je aanpak, je communicatie en je activiteiten zorgt er voor dat je organisatie toekomstbestendig is?

De Algemene Ledenvergadering zal de aftrap zijn voor een driedelig atelier, waarin we de vraagstukken en ervaringen van de dorpen en dorpshuizen centraal stellen en daarop reflecteren. In de tweede en derde sessie staan drie dorpen en drie dorpshuizen als casus centraal. Wil je je dorp of dorpshuis hiervoor aanmelden dan kun je dit gemotiveerd mailen aan Sonja Corsmit.

Wil je vooraf weten welke burgerschapsstijlen er zijn en tot welke je behoord? Doe dan de test.

Ferenc van Damme stelt het zeer op prijs dat deelnemers aan onze ALV de test thuis al hebben uitgevoerd.

Direct inschrijven