Weerdinge voorbeeld voor aanpak asbestverwijdering

Weerdinge is het eerste dorp in Drenthe dat asbestverwijdering collectief oppakt. Het idee voor de collectieve asbestverwijdering ontstond eind 2017 naar aanleiding van een zogeheten optrommelactie in het dorp. Met deze actie werden ideeën opgehaald waarbij inwoners aangaven hoe ze de leefbaarheid in het dorp willen verbeteren. Inwoner Johan Haan kwam met het idee om alle asbestdaken in het dorp te verwijderen. Johan: “Een idee dat is omarmd na de totale inventarisatie en is meegenomen in de werkgroep dorpsinrichting die is ontstaan na de optrommelactie”.

Het verwijderen van de asbestdaken werd vanuit deze werkgroep voortvarend opgepakt door Johan samen met nog twee inwoners. “We zijn iedereen in het dorp gaan informeren over het verwijderen van asbest via onder andere de dorpskrant. Wat zijn de regels? Wanneer mag je het zelf verwijderen en wanneer moet je het laten verwijderen door een professioneel gecertificeerd bedrijf? Als je een dak hebt met meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal mag je het namelijk niet meer zelf verwijderen”. Om hierover de juiste informatie te kunnen verstrekken zocht de werkgroep samenwerking met een asbestdeskundige. Daarnaast was er veel contact met gemeente, provincie en RUD Drenthe. “We hebben als werkgroep gebruik gemaakt van hun kennis en kunde over inventarisatie van daken, de mogelijkheden voor sanering, afvoeren van het asbesthoudend materiaal en financieringsmogelijkheden”.

Oproep

Na het informeren van de inwoners kwam de oproep aan iedereen om mee te doen met een collectieve asbestverwijdering. “We hebben dat via de dorpskrant gedaan, maar daarnaast ook actief mensen benaderd en een voorlichtingsavond gehouden. Door het collectief op te pakken willen we het voor de mede-dorpsgenoten zo eenvoudig en (financieel) aantrekkelijk mogelijk maken om mee te doen. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de kosten voor het verwijderen en vervangen van het dak. Collectiviteit is in de praktijk beter dan dat iedereen dit afzonderlijk gaat oppakken. Daarnaast kunnen we elkaar ook helpen, onder andere door rolsteigers, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies beschikbaar te stellen voor diegenen die zelf mogen en kunnen verwijderen. Maar ook door tijdelijk een schuur van een buurman te organiseren en gebruiken voor opslag van spullen als het dak van je eigen schuur wordt gesaneerd”, aldus Johan.

Voor de inventarisatie van de daken en de verwijdering is contact gelegd met bedrijven in de regio. Ortageo Asbest heeft met een asbestanalyser eenvoudig kosteneffectief het aantal m2 asbest in kaart gebracht en Flory asbestverwijdering gaat de verwijdering uitvoeren (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/152590/Weerdinge-wil-volgend-jaar-asbestvrij-zijn)

Johan: “Er hebben al dertig dorpsgenoten aangegeven mee te willen doen met de sanering. Wij zijn daar erg blij mee en hopen natuurlijk dat nog meer mensen zich aansluiten, want asbestdaken en het verwijderen van asbest is en blijft een gevaar en risico. Het zou mooi zijn als ons dorp een voorbeeld kan zijn voor andere dorpen en dat het initiatief zich als een olievlek door Drenthe gaat verspreiden”.

Wilt u ook als dorp aan de slag?

Neem dan gerust contact op met Johan Haan via asbestcoach@asbestwegermee.nl of 06-14430989. U kunt ook contact opnemen met Jaap Braam van de provincie Drenthe via post@drenthe.nl onder vermelding van verwijdering asbestdaken.

Inwoners van Drenthe kunnen via de asbestdakenkaart zien of ze een asbestdak hebben.

BOKD houdt in 2020 een informatieavond voor aangesloten dorpen in samenwerking met de initiatiefnemers uit Weerdinge.  Ook zijn medewerkers van provincie Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en andere betrokken partijen aanwezig om hun kennis en ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

 

 


Asbestregeling provincie Drenthe

Provincie Drenthe vindt het belangrijk om asbestdaken zoveel mogelijk te saneren. Inwoners van Drenthe kunnen daarom voor het verwijderen van hun asbestdak gebruik maken van een voordelige lening. De huidige regeling is verlengd tot 1 juli 2020. Dit in verband met de voorbereiding van de vaststelling van de nieuwe regeling 2.0. Deze wordt medio voorjaar 2020 vastgesteld. Aanvragen kunnen gewoon ingediend worden. Kijk voor meer informatie op www.snn.nl of https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@125774/subsidie-asbest/