2e ronde Warmteboost en Webinar 17 april

Kan jouw ontmoetingsplek ook een boost gebruiken om verder te verduurzamen? Dan is het programma Warmteboost iets voor jullie. In de tweede ronde kunnen weer een groot aantal ontmoetingsplekken ondersteuning krijgen en is er een bedrag tot €25.000 per aanvraag beschikbaar. Op woensdag 17 april vinden een tweetal online bijeenkomsten plaats waarbij informatie zal worden verstrekt over de voorwaarden en wijze van aanvragen. Vanaf 18 april kunnen de aanvragen worden ingediend.

criteria Voor coaching en advisering:

  • De aanvrager is een bewonersorganisatie;
  • Het pand is in eigendom van aanvragende stichting òf er is een langdurige gebruiks- en huurovereenkomst (min. 5 jaar)

criteria financiële ondersteuning:

  • Geen cofinanciering nodig. Investeringen boven de € 25.000,- te financieren door aanvrager zelf dan wel andere partijen.
  • Werkzaamheden zijn nog niet begonnen bij toekenning. Uitvoering moet klaar binnen jaar na toekenning.
  • Indien er de afgelopen drie jaar een bijdrage is ontvangen van het Oranje Fonds / Stichting DOEN voor verduurzamingsmaatregelen, dan is een overtuigende onderbouwing voor een nieuwe aanvraag noodzakelijk.
  • We houden rekening met enige mate van landelijke spreiding. Recente duurzaamheidsscan of duurzaamheidsadvies kan overleggen (< 2 jaar). Invulformulier werkboekjes is ook akkoord.

Kijk voor meer info op:

Warmteboost en wijze van aanmelden Webinar 17 april

WarmteBoost is een initiatief van KatalysLandelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LSA bewoners en wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds.