We zijn een beweging!

Onze landelijke koepel, de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, heeft in samenwerking met 7 andere maatschappelijke organisaties gewerkt aan een mission statement. Een document dat aandacht vraagt voor de bijzondere positie van bewonersinitiatieven in beleid en recht.

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale ondernemingen; het zijn allemaal vormen waarin burgers zich verenigen om gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.  Al deze kleine samenwerkingsverbanden van burgers – we vatten ze samen met de term ‘burgercollectieven’ – zijn onderdeel van een grote beweging die het maatschappelijke landschap ingrijpend doet veranderen.

Acht organisaties, die staan voor duizenden actieve inwoners, hebben de krachten gebundeld. Want als burgercollectieven hebben we een sector gecreëerd die van groot maatschappelijk en economisch belang is. Een sector die beter in staat is de diensten en producten te leveren waar mensen om vragen. Die de kracht van de gemeenschap mobiliseert door niet ‘van bovenaf’ maar ‘van onderop’ te organiseren. Maar het is een bumpy ride en tegelijkertijd is er nog veel meer mogelijk.

Daarom gaan we landelijk samenwerken aan het versterken van de burgerbeweging. Allereerst als het gaat om kennis, kapitaal en juridische innovatie. De komende vijf jaar zullen we onze onderwerpen stevig agenderen bij de Ministeries.

We willen

  • Een kennisplatform dat kennisdeling en ondersteuning van initiatieven organiseert en beloning voor de inzet van degenen die de kennis ontwikkelen en delen;
  • Passende financieringsvormen per type burgercollectief voor opstart en doorontwikkeling van initiatieven.

En bekijk welke koepels en samenwerkingsverbanden een appèl op de overheid doen om middelen en beleid aan te passen vanuit de behoefte aan:

  • Erkenning voor de onmisbare rol van burgercollectieven bij verduurzaming van gemeenschap en planeet;
  • Erkenning voor de onmisbare rol van burgercollectieven bij de uitvoering van vastgesteld beleid;
  • Gezamenlijke doelstellingen om, samen met de ministeries, de komende vijf jaar aan te werken.