Wat voor dorpsbelangenvereniging wil je zijn? Speel het vernieuwde Kleine Kernenspel

Als dorpsbelangenorganisatie komen er vaak veel verschillende vragen op je af. Als je daarmee aan de slag gaat, kun je kiezen uit verschillende rollen. Zijn jullie vertegenwoordiger van het dorp? Geven jullie gevraagd en ongevraagd advies? Zijn jullie initiatiefnemer van nieuwe activiteiten en projecten en past de activerende rol jullie goed? Zien jullie genoeg initiatief in het dorp en wil dorpsbelangen vooral een verbinder zijn?

In de praktijk zien we vaak een combinatie van rollen. Opvattingen over wat een ‘goede’ rol voor de dorpsbelangenorganisatie is, veranderen door de tijd heen. Gemeenten vragen misschien wat anders van jullie dan bewoners.

Hoe weet je nu welke rol passend of wenselijk is voor jullie dorpsbelangenorganisatie? Met het Kleine Kernenspel kunnen jullie hardop nadenken over de rollen die de dorpsbelangenorganisatie nu speelt. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke nieuwe rol(len) willen jullie oppakken?

Waar helpt Het spel bij

  • Om uitdagingen en problemen helder te benoemen;
  • Om de richting van oplossingen en kansen te verwoorden;
  • Te bepalen welke rol/rollen van jullie team daarbij wenselijk zijn.

Welke rol of rollen jullie ook kiezen: weten wie je bent en wie je niet bent, helpt bij het scheppen van de juiste verwachtingen in het contact en de samenwerking met bewoners en ook met de gemeente.

Kleine Kernenspel vernieuwd

Het Kleine Kernenspel is dit jaar vernieuwd. De voorbeelden zijn met hulp van de gebruikers van het spel geactualiseerd. Je krijgt vragen over concrete situaties, die gebaseerd zijn op echte voorbeelden.

Net als voorheen speel je het spel met maximaal acht personen, liefst op een aparte avond. Een van onze adviseurs is spelleider en loodst jullie door de opdrachten heen. Het spel duurt ongeveer 2 uur. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Mariska Nauta, adviseur dorpen bij de BOKD.