Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor buurt- en dorpshuizen?

Op de persconferentie van 28 september 2020 zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd om Corona te beperken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot maandag 19 oktober. Dat heeft ook consequenties voor de buurt- en dorpshuizen. De belangrijkste aanscherpingen zijn:

  1. Dat er vanaf 21.00 uur geen gasten meer toegelaten mogen worden en de muziek uit moet (1);
  2. Dat de deuren om 22.00 uur gesloten moeten worden (1);
  3. Dat er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan;
  4. Dat een gezelschap maximaal uit 4 personen mag bestaan (2).

ad 1. Eet- en drinkgelegenheden hebben een inloop tot 21.00 uur en dienen te sluiten om 22.00 uur. Deze regel geldt voor de ruimtes en activiteiten waar gegeten en gedronken wordt.  Dit betekent dat na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd kan worden. Voor de overige functies/activiteiten mag het buurt- of dorpshuis geopend blijven tot 1.00 uur. Na 1.00 uur moeten buurt- en dorpshuizen sluiten.

ad 2. Op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn uitzonderingen gemaakt:

Meer informatie over de nieuwe maximum gezelschapsgrootte kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

De al bestaande maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden waar buurt- en dorpshuizen al geruime tijd mee te maken hebben, blijven uiteraard van kracht.

In een artikel op de website van LSA Bewoners wordt uitgebreid ingegaan op de aangescherpte maatregelen en wat zij voor de buurt- en dorpshuizen betekenen.