Wat betekenen de versoepelingen op 19 mei voor buurt- en dorpshuizen?

Omdat het aantal mensen met corona in ziekenhuizen afneemt en er steeds meer mensen zijn gevaccineerd, heeft het kabinet op 19 mei de tweede stap in het openingsplan genomen. Er is nog geen open inloop toegestaan maar de versoepelingen betekenen toch iets meer mogelijkheden voor buurt- en dorpshuizen.

binnensport

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Als het buurt- of dorpshuis een binnensportlocatie heeft, kan deze locatie binnen open voor het beoefenen van de sport, niet voor vermaak. De eventueel aanwezige kantine of eet- en drinkgelegenheid binnen moet gesloten blijven.

Dit betekent dat er weer met 2 personen gebiljart of gedart kan worden in het buurt- of dorpshuis maar dat daar niet bij gegeten of gedronken mag worden.

kunst en cultuurbeoefening

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte. Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. Publiek is niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Dit betekent dat onder bovengenoemde voorwaarden, het buurt- of dorpshuis weer gebruikt mag worden voor kunst- en cultuurbeoefening maar dat daar niet bij gegeten of gedronken mag worden.

buitenterrassen

Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur. In de eerste stap in het openingsplan gingen terrassen al open van 12.00 tot 18.00 uur. Deze tijden zijn nu verruimd. Alle voorwaarden blijven gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden.
Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.

Dit betekent dat ook de terrassen van buurt- en dorpshuizen, onder bovengenoemde voorwaarden, weer langer open mogen blijven.

bibliotheken

Bibliotheken mogen per 20 mei 2021 weer open. Er geldt een aantal voorwaarden:

  • Er mag maximaal 1 persoon per 25 m2 aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. En een vaste zitplek waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het gebruik van computers of studieplekken.  
  • Groepen van maximaal 2 bezoekers zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen.

Dit betekent dat in buurt- en dorpshuizen met een bibliotheekfunctie, de bibliotheek met inachtneming van bovengenoemde voorwaarden, weer open mag.

binnenruimtes buurt en dorpshuizen

De binnenruimtes van de dorps- en buurthuizen blijven verder nog steeds gesloten voor vergaderingen, verenigingsactiviteiten, etc..
De uitzonderingen op deze regel zijn begeleiding of georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen, trainingen en cursussen die beroepshalve noodzakelijk zijn, de kinderopvang en onderwijsactiviteiten door instellingen voor voortgezet onderwijs.

Verder geldt er een uitzondering wanneer er in het buurt- of dorpshuis een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen of een registratie van een partnerschap of als er een uitvaartplechtigheid wordt gehouden. Er mag in deze gevallen geen eten en/of drinken worden geserveerd.

Beeldsamenvatting rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft de regels per 19 mei samengevat in een overzichtelijk A4: