WarmteBoost helpt vijftig ontmoetingsplekken in Nederland met verduurzamen

Het Postcode Loterij Buurtfonds, KNHM Foundation, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) lanceren gezamenlijk het programma WarmteBoost, om de energiekosten van vijftig ontmoetingsplekken in Nederland te verlagen. Met advies, begeleiding en een bijdrage van € 25.000 kunnen deze ontmoetingsplekken hun pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor de buurt of het dorp. Het programma wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van € 1.695.000 van de Nationale Postcode Loterij. Buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de startbijeenkomst via www.warmteboost.nl.

Door de stijgende energiekosten is het voortbestaan van veel ontmoetingsplekken in Nederland, zoals buurthuizen, acuut onder druk komen te staan. Ook stellen zij hierdoor plannen voor verduurzaming uit. Om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsplekken de deuren open kunnen houden en een duurzaam toekomstperspectief krijgen, slaan de initiatiefnemers van WarmteBoost de handen ineen om hen te helpen. De ontmoetingsruimtes die deelnemen aan het programma krijgen gedurende één jaar advies en begeleiding bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen op korte- en middellange termijn. Hiermee kunnen zij de meest noodzakelijke en efficiënte aanpassingen aan hun pand uitvoeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen of isolatie.

We kijken uit naar de enorme spin-off van dit programma. We helpen niet alleen vijftig ontmoetingsplaatsen om hun pand en bedrijfsvoering duurzamer te maken, hierdoor worden ze ook een voorbeeld en inspiratie voor vijftig buurten. Het worden plekken die laten zien hoe je samen stappen zet met energiebesparing en verduurzaming.” aldus Thijs van Mierlo, directeur van LSA Bewoners.

Pieter Rozema, programmaleider KNHM foundation: “Ontmoetingsplekken dragen bij aan sterke gemeenschappen. Dit programma biedt een unieke kans om de ontmoetingsplekken, juist waar dit het hardst nodig is, toekomstbestendig te maken. We kijken ernaar uit om dit gezamenlijk, als partners, op te pakken.”

Aftrap programma

Het programma wordt afgetrapt met een digitale startbijeenkomst op 20 april 2023. Tijdens deze bijeenkomst krijgen geïnteresseerde ontmoetingsplekken meer informatie over het programma WarmteBoost en de voorwaarden voor het aanvragen van de € 25.000. Initiatieven kunnen zich aanmelden voor de startbijeenkomst via www.warmteboost.nl.

Over WarmteBoost

WarmteBoost is een initiatief van het Postcode Loterij Buurtfonds, KNHM Foundation, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Alle informatie over het programma, de bijeenkomsten en voorwaarden is te vinden op www.warmteboost.nl.