VSBfonds zoekt samenwerkingsexperimenten bewoners en welzijn

VSBfonds is op zoek naar bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties die experimenteren met samenwerken voor de buurt. Tot en met 15 september 2021 kun je een kort voorstel voor een experiment indienen.

“Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk.

Samenspel bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties staat centraal

We kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan is door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk opgesteld en wordt gezamenlijk uitgevoerd. Activiteiten in het experiment kunnen deel uit maken van het primaire proces van de welzijnsorganisatie, maar ook een gezamenlijk ontwikkeltraject bevatten waar extra tijd en middelen van buitenaf voor nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de opstart en uitvoering van een gezamenlijke activiteit in de buurt. Of om een gezamenlijke training. Of om de doorontwikkeling van een werkwijze waarvoor tijdelijk extra inzet nodig is. We realiseren ons dat het erg afhankelijk is van de lokale situatie, welke activiteiten onderdeel uitmaken van het experiment. 

We doen deze oproep in samenwerking met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. Om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een buurt.”

Kijk voor meer info op de website van VSBfonds.

.