Vragenlijst bankproblemen stichtingen en verenigingen

Vereniging NOV vraagt je medewerking voor een belangrijk onderwerp. Zoals je misschien weet, zet deze belangenorganisatie voor vrijwilligers zich in voor goede toegang tot en gebruik van het betalingsverkeer voor vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vanwege wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering voeren banken sinds enkele jaren veel te strenge controles uit en soms weigeren ze zelfs (tijdelijk) bepaalde diensten. Graag hoort NOV van jou in welke mate én op welke manier jouw vrijwilligersorganisatie last heeft van het beleid van banken door deze vragenlijst in te vullen voor 24 mei.

De resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele organisaties. NOV gebruikt de resultaten om samen met de banken te kijken hoe hun dienstverlening verbeterd moet worden. Zonder de medewerking van vrijwilligersorganisaties kan NOV niet werken aan regeldrukvermindering, dus je hulp is zeer welkom!