Save the date * aftrap verkiezing Dorpshuis van het jaar 2023

Is jullie dorps- of buurthuis de opvolger van dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge?

BOKD is op dit moment keihard aan de slag met de voorbereidingen van de verkiezing dorpshuis van het jaar 2023. De voorbereidingscommissie heeft een drietal thema’s vastgesteld:

  1. Functieverbreding: welke functies heeft het dorpshuis toegevoegd en/ of versterkt of zijn ze van plan om te gaan toevoegen?
  2. Verduurzaming: welke stappen heeft het dorps- of buurthuis gezet om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee exploitabel te maken of houden?
  3. Maatschappelijke betrokkenheid: wat doet het dorps- of buurthuis om kwetsbare mensen (in groepsverband dan wel individueel) te helpen/ betrekken bij de samenleving?

De verkiezing zal worden opengesteld voor alle dorps- en buurthuizen en MFA’s in Drenthe. In april zal de kick off van de verkiezing plaatsvinden. Op die avond zullen oud deelnemers vertellen over hoe ze deelname aan de verkiezing hebben ervaren en wat het hen heeft gebracht. Uiteraard zal ook tekst en uitleg worden gegeven over bovengenoemde thema’s, het verloop van de verkiezing en welk prijzengeld de deelnemers tegemoet kunnen zien.

Daarna hebben dorps- en buurthuizen tot juni 2023 de tijd om zich aan te melden. In het najaar zullen de deelnemende dorpshuizen worden bezocht door rtv drenthe en de vakjury en eind november zal de finale plaatsvinden tijdens de Drentse Dorpendag.

Meer informatie is te vinden in onze eerstvolgende nieuwsbrief.