Voor in de agenda: Nationaal PlattelandsParlement én Dorpsvernieuwingsprijs

Zaterdag 20 november in de Trefkoele+ in Dalfsen

De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen), OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en de provincie Overijssel heten je van harte welkom op het landelijke PlattelandsParlement 2021.

PLATTELANDSPARLEMENT 2021: ‘PLATTELAND KIEST POSITIE!’

Het platteland verandert nog sneller dan de stad. Dorpen en kleine kernen zijn het thuis van vele Nederlanders. Zij krijgen de komende jaren te maken met grote opgaven. Denk aan de energietransitie, de bouw van voldoende woningen, veranderingen in de landbouw, kwetsbare natuur en behoud van sociale voorzieningen. Bewoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. Het barst er van lokale kracht en gezamenlijk initiatief. Plattelanders zetten zich samen in voor de leefbaarheid.

Op het landelijke PlattelandsParlement ontmoeten denkers en doeners elkaar. Het is dé plek waar actieve bewoners in contact komen met anderen, ideeën opdoen en zich laten inspireren door nieuwe werkwijzen. Ook gaan lokale initiatieven in gesprek met landelijke en lokale politici en bestuurders. Het platteland kiest dus positie!

Ook finale Dorpsvernieuwingsprijs én 45 jaar LVKK

Het PlattelandsParlement zal deze keer een bijzonder evenement zijn. LVKK reikt deze dag ook de Dorpsvernieuwingsprijs uit én viert haar 45-jarig bestaan. 45 Jaar waarin de LVKK, als samenwerkingsverband van provinciale verenigingen en actieve bewoners, staat voor de belangen van mensen in kleine kernen en dorpen.

Thema’s 2021

  • Wonen op het platteland: veel ruimte, weinig plek
  • Ontmoetingsplekken: accommodaties & voorzieningen dorpsbreed onder de loep 
  • Lokale kracht & noaberschap: het verschil maken doe je zo!
  • Duurzame dorpen delen: samen voor klimaat, gezond voedsel & biodiversiteit

Meer info volgt

Het volledige programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgen na de zomer. Zet zaterdag 20 november vast in je agenda.