Vluchtelingenopvang wordt weer actueel

De politieke ontwikkelingen in Afghanistan hebben geleid tot de noodzaak om vluchtelingen op te vangen. Er zijn noodkreten uit Ter Apel waar men de vluchtelingen geen fatsoenlijke slaapplekken meer kan bieden. De staatssecretaris is naarstig op zoek naar opvanglocaties in het hele land.

Vijf jaar geleden was de situatie niet anders. Ook toen was COA op zoek naar opvanglocaties en dat moest snel. De gemoederen liepen in sommige situaties hoog op, heftige protesten maar ook het helpen van vluchtelingen. De verschillende manieren van omgaan met de komst van vluchtelingen bij je dorp komt ook goed naar voren in de speelfilm Oranje, die sinds half oktober in de bioscoop te zien is. In de film worden vanuit verschillende invalshoeken de komst van een groet groep vluchtelingen naar een relatief kleine gemeenschap belicht. Van angst tot het omarmen van de vluchtelingen: “we zijn allemaal mensen”. Een belangrijke boodschap is ook dat er in het dorp behoefte is aan openheid en transparantie vanuit de overheden en de COA, maar bovenal afspraak = afspraak.

De gebeurtenissen in 2016 en de impact op de dorpen was voor de Landelijke Vereniging van Kleine Keren, in samenwerking met de BOKD en de Vereniging Kleine Kernen in Noord-Brabant, de aanleiding om de ervaringen in een viertal dorpen vast te leggen in brochure. In de brochure worden de succesfactoren en de aandachtspunten voor de toekomst beschreven. Voor de dorpen in Drenthe waar mogelijk een opvanglocatie wordt geopperd, is de brochure zeker de moeite van het bestuderen waard.

Mocht je behoefte hebben aan advies en ondersteuning in deze situaties, dan kun je altijd contact op nemen met Luit Hummel van de BOKD l.hummel@bokd.nl.