Vledder is door naar de finale van de dorpsvernieuwingsprijs 2023

Grijpskerk, Mariënvelde en Vledder zijn dit jaar de finalisten van de dorpsvernieuwingsprijs, dit keer extra aandacht voor het thema ‘zorg op het dorp’.

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) bewoners zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.

In 2012 kantelt het denken in Vledder, gemeente Westerveld: ‘zorgen voor’ werd ingeruild voor ‘zorgen dat’. De verhouding tussen overheid en burger veranderde en er kwam vanuit de inwoners na de visie op zorg ook een visie op levensloopbestendig wonen in Vledder (2017). Het bleef niet bij plannen en papier. Inmiddels is er door de Stichting Onderdak Vledder, opgericht door Dorpsbelang Vledder, een duurzaam gebouwd en energieneutraal woonzorgcentrum gerealiseerd met 32 appartementen De Borgstee, er is Naobuur: een informatie- & contactcentrum Welzijn en Zorg en er rijdt een dorps/belbus zodat mensen vervoerd kunnen worden naar familie, polikliniek, etc.

De komende tijd ontvangen de dorpen de jury, onder voorzitterschap van Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie (LiT) van de Hanze Hogeschool. De uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs is op 21 november in Dorpshuis De Phoenix- in Schaijk, als onderdeel van het symposium Zorg op het Dorp.