Verslag webinar Functieverbreding Dorpshuizen I 16 maart

Ondanks corona zijn mooie en interessante stappen gezet

Op 16 maart jl. heeft een Webinar plaatsgevonden voor alle dorpshuizen die deelnemen aan het pilotproject Functieverbreding dorpshuizen. De pilot is van start gegaan op 1 maart 2020. Afgelopen jaar hebben 16 dorpshuizen een aanvraag ingediend om deel te nemen aan één van de vijf pilots: informele zorg, formele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur en beter benutten.

Doel van de pilots is om te onderzoeken welke bestaande functies dorpshuizen zouden willen versterken of welke nieuwe functies ze aan hun dorpshuis willen toevoegen. De provincie Drenthe had € 150.000 beschikbaar gesteld en dat geld is ongeveer gelijk verdeeld onder alle deelnemers. Het geld wordt besteed aan investeringen of bijvoorbeeld procesbegeleiding of deskundig advies.

Afgelopen jaar heeft er door corona natuurlijk anders uitgezien. Daardoor zijn de meeste dorpshuizen minder ver dan ze een jaar geleden hadden verwacht. Desalniettemin hebben een aantal dorpshuizen hele mooie en interessante ontwikkelingen in gang gezet die we graag met jullie willen delen.

Formele en Informele Zorg

Het bestuur van ‘t Broekhoes in de Broekstreek heeft, samen met Welzijn Midden-Drenthe, plannen gemaakt om de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis te versterken. Voorzitter Klaas Meppelink: ‘De ruimte is in een nieuw jasje gestoken en er zijn plannen gemaakt voor activiteiten zoals cursuswerk en creatieve kookworkshops. De nieuwe dorpshuiskamer grenst nu ook aan de peuterspeelzaal en kinderopvang waardoor ontmoeting tussen jong en oud plaatsvindt. Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat de ontmoeting nog niet heeft plaatsgevonden, maar als we weer open mogen dan zijn wij er klaar voor.’

Sport & Bewegen

Dorpshuis De Heugte, winnaar van de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2020, is druk bezig een fitnessruimte te realiseren in het dorpshuis. Voorzitter Ramon van der Sleen heeft een inkijkje gegeven in de stand van zaken, waar lopen ze tegenaan en hoe lossen ze dat op, met welke wet- en regelgeving ze te maken hebben en op welke wijze ze hebben samengewerkt met andere partijen zoals de gemeente en verenigingen in het dorp.

beter benutten

In Eext zijn ze de afgelopen periode druk bezig geweest met het toegankelijk maken van het café en het dorpshuis voor iedereen. Zo is de biljarttafel verplaatst om meer ruimte te creëren en zijn de toiletten aangepast. “We willen ook activiteiten organiseren voor jong en oud. Dat moet dan wel passen in één ruimte. Dat is nu voor een groot deel klaar, dus laten we hopen dat we straks gezellig samen kunnen bingo-en,” aldus bestuurslid Grietje Schonewille. “Voor de inrichting hebben we ons laten adviseren door een binnenhuisarchitect en een commercieel adviseur heeft met ons meegedacht over het aantrekkelijker maken van bijvoorbeeld onze menukaart en dat heeft ons afgelopen zomer geen windeieren gelegd.” Het dorpshuis wil ook graag werkplekken maken. Dat is iets waar ze zich de komende tijd op richten.

kunst en cultuur

Dorpshuizen in Havelte, Nieuw-Roden en Schoonebeek die deelnemen in de pilot Kunst en Cultuur hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend. Ze gaan met elkaar bekijken hoe ze meer aansprekende activiteiten en voorstellingen/ uitvoeringen in hun dorpshuis kunnen programmeren. Het door hen aangevraagde budget is toegevoegd aan een ‘garantiefonds’ waardoor de dorpshuizen kunnen experimenteren met de programmering zonder dat ze daarbij financieel risico lopen. Om dat risico te beperken hebben ze een cursus Marketing en PR ingekocht. In die cursus gaan ze met elkaar en stapsgewijs bepalen welk aanbod ze in de markt willen zetten en hoe ze de door hun beoogde (nieuwe) doelgroep kunnen bereiken.

Functieverbreding op de website
Binnenkort starten wij op onze website met een nieuwe pagina waarbij we alle dorpshuizen die bezig zijn met functieverbreding in de etalage willen zetten. Het gaat daarbij niet alleen om succesverhalen, maar ook over de hobbels die ze zijn tegengekomen en welke oplossingen ze daarvoor hebben bedacht.

Wil je meer weten over functieverbreding op een van genoemde thema’s?

Voor Sport en Bewegen kun je contact opnemen met Winanda Hoegen of Paul van Schie

Voor Formele en Informele zorg kun je contact opnemen met Winanda Hoegen

Voor Beten Benutten en Kunst en Cultuur kun je contact opnemen met Paul van Schie