Verslag Inspiratiebijeenkomst Duurzaamheid 28 maart

Op 28 maart jl. heeft in dorpshuis de Bastogne in Ansen een Inspiratiebijeenkomst over Duurzaamheid plaats gevonden. Er waren verschillende gastsprekers aanwezig die hebben verteld over de manier waarop zijn invulling geven aan de energietransitie in hun dorp of dorpshuis. Er waren maar liefst 44 belangstellenden bestaande uit vertegenwoordigers van dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties.

energieneutraal Dorpshuis de Bastogne

Joris van de Wardt van dorpshuis de Bastogne heeft verteld over de stappen die zij hebben gezet om hun dorpshuis te verduurzamen. In 2014 hebben zij zich aangemeld voor het energiebesparingstraject Energieke dorpshuizen van de BOKD (dat werd gefinancierd door de provincie Drenthe). In de loop der jaren hebben zij in drie stappen (zonnepanelen, energiebesparing en de aanschaf van twee warmtepompen) een energieneutraal (en gasloos) dorpshuis kunnen realiseren. De tip die De Bastogne aan andere dorpshuizen wilde meegeven was: niet te veel praten, maar doen!

accupakket Dorpshuis de Tiphof

Ook dorpshuis De Tiphof in Geesbrug behoorde in 2014 tot de eerste deelnemers van het project Energieke dorpshuizen. Wat hun verhaal bijzonder maakt is dat ze de keuze hebben gemaakt om een accupakket aan te schaffen. Daardoor zijn ze in staat de elektriciteit die ze zelf opwekken op te slaan. Op de dagen dat de zonnepanelen onvoldoende opwekken nemen ze dat af van ‘het net’ en dankzij het dynamische contract dat ze hebben is dat tegen gunstige tarieven (krijgen geld toe). Volgens Klaas Broek van De Tiphof heeft niet opwekken de toekomst, maar opslaan.

aardgasvrij Dalen

In 2021 dienden Duurzaam Dalen, Dorpsbelangen Dalen en de gemeente Coevorden een plan in voor een Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze aanvraag is goedgekeurd en in maart 2022 van start gegaan. Hiervoor is een subsidie verstrekt van maar liefst 3,9 miljoen euro. Met dit geld heeft Duurzaam Dalen energiecoaches opgeleid om mensen vrijblijvend te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Daarnaast is er ook budget om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen zodat mensen voor een gereduceerd bedrag een warmtepomp kunnen aanschaffen. De tip van Gerwin Nauta van Duurzaam Dalen is: blijf communiceren over wat je doet en waarom je dat doet. Op die manier bereik je een steeds grotere groep en krijg je de mensen mee.

Warmtboost

Namens Katalys heeft John Tetteroo informatie verstrekt over de tweede ronde van Warmteboost die vanaf 18 april van start gaat. Dorps- en buurthuizen kunnen gebruik maken van extra ondersteuning en kunnen tot €25.000 aanvragen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen (bijv. spouwmuurisolatie, warmtepomp, zonneboiler, etc.). Op 17 april zullen een tweetal online informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij tekst en uitleg over de mogelijkheden wordt gegeven. Kijk voor meer info op: www.warmteboost.nl

Presentaties

De presentaties van de BOKD en de gastsprekers zijn terug te vinden in onderstaande button.

ondersteuning BOKD

Is jullie dorps- of buurthuis aan de slag, of willen jullie aan de slag, met het verduurzamen van jullie accommodatie en kunnen jullie nog wel wat hulp gebruiken? Of willen jullie in jullie dorp of wijk een impuls geven aan het verduurzamen van jullie omgeving en zijn jullie op zoek naar partijen die jullie daarbij kunnen helpen? Neem dan contact op met de BOKD door contact op te nemen met adviseur Lieneke Elzing en/ of adviseur dorpshuizen Paul van Schie.