Verslag Informatieavond Energiebesparing 15 oktober

Op 15 oktober jl heeft in het provinciehuis een Informatieavond Energiebesparing plaatsgevonden. Er waren maarliefst 31 vertegenwoordigers van buurt- en dorpshuizen aanwezig. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra verwelkomde de gasten, prees hen voor de door hun geleverde inspanningen om Drenthe te verduurzamen en overhandigde het rapport Energieke dorpshuizen aan de BOKD.

Rapportage Energieke dorpshuizen

In het eerste kwartaal van 2019 is gestart met het opstellen van een onderzoek naar het energieverbruik onder dorpshuizen. Dit heeft geleid tot een enquête dat is uitgezet onder 183 dorpshuizen in Drenthe en telde een respons van 39 enquêtes. De enquête is verspreid door de BOKD en door de provincie verwerkt tot een rapportage. Kijk onderaan de pagina voor een link naar de rapportage.

Presentatie Syplon

Onafhankelijk adviesbureau Syplon gaf informatie over de energiescan en aanvullende maatregelen (onderzoeken) die zij voor uw dorpshuis kunnen uitvoeren.

De energiescan van Syplon bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Inventariseren energieverbruiken en -kosten (energiefacturen);
  • Inventariseren gebouwgegevens;
  • Inventariseren energiestromen en -componenten op locatie (apparatuur, verlichting, ventilatie, verwarming, enz.);
  • Verwerken gegevens en doorrekenen van maatregelen (kosten en baten).

Ook voor dorpshuizen waar al eens een energiescan is uitgevoerd en die een vervolgstap willen zetten zijn er verschillende mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn een thermische scan, energiemonitoring of een Quickscan zonnepanelen. Kijk onderaan de pagina voor de presentatie van Syplon.

De energiescan en aanvullende onderzoeken zijn gratis voor buurt- en dorpshuizen.

Wilt u in aanmerking komen voor de gratis energiescan of het aanvullende aanbod dan hebben we wel iets van u nodig:

  1. Invullen van de nulmeting energiebeheer dorpshuizen (als u dat nog niet heeft gedaan).
  2. Aanleveren van de energiefacturen (jaarafrekeningen) van de afgelopen drie jaar.
  3. Aanleveren van bouwtekeningen van uw buurt- of dorpshuis.
Aanbod BOKD

De BOKD kan dorps- en buurthuizen extra ondersteunen bij het realiseren van uw plannen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan of het zoeken naar financiering om de plannen te realiseren. BOKD heeft voor deze extra ondersteuning een ervaren projectadviseur in in de arm genomen: Christel Vandermaelen. Kijk onderaan de pagina voor de presentatie van de BOKD.

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw dorpshuis?

Wilt u aan de slag met energiebesparing in uw buurt- of dorpshuis of een vervolgstap maken? Neem dan contact op met Paul van Schie. Bellen kan natuurlijk ook: 0592-315121 (maandag t/m donderdag).

Nazorgpakket

Presentatie BOKD

Presentatie Syplon

Rapportage Energieke Dorpshuizen