Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 18 april 2023 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de BOKD in Nieuw-Balinge en was goed bezocht door enthousiaste vertegenwoordigers van verschillende dorpen in Drenthe.

Tijdens de ALV namen we afscheid van twee bestuursleden die hun termijn hadden volbracht. De voorzitter bedankte de vertrekkende bestuursleden voor hun geweldige inzet en betrokkenheid bij de BOKD. Ze werden bedankt met een bloemetje en applaus van de aanwezige leden.

We mochten een nieuwe penningmeester verwelkomen tijdens de ALV. Klaas Neutel, de nieuwe penningmeester stelde zichzelf voor aan de hand van een vooraf opgenomen filmpje en gaf aan dat hij zich graag wil inzetten voor de financiële gezondheid van de BOKD.

Daarnaast werd het jaarverslag van 2022 gepresenteerd en kregen we een update over de financiële stand van zaken. Uit het jaarverslag bleek dat de BOKD zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor diverse projecten om de leefbaarheid en vitaliteit van kleine dorpen in Drenthe te verbeteren. De financiële update toonde aan dat de BOKD er financieel gezond voor staat, mede dankzij de inzet van de vertrekkende penningmeester Gerard Klein Koerkamp.

Inmiddels staan de definitieve jaarstukken over 2022 online en kun je doorlezen op de pagina Financiën en Verantwoording.

Tijdens de vergadering werden ook de plannen voor de toekomst besproken. Er was ruimte voor speerpunten van de BOKD voor de komende periode. Onderwerpen zoals duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit en communicatie kwamen aan bod.

Na de bespreking van de plannen was er gelegenheid voor een rondvraag. Leden konden vragen stellen en hun input geven over diverse onderwerpen. De vergadering werd afgesloten met een positieve sfeer en een gevoel van betrokkenheid en enthousiasme voor de toekomst van de BOKD.

De ALV was een geslaagde bijeenkomst die werd afgesloten met een heerlijke maaltijd bij dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge.