Verkiezing dorpshuis van het jaar van start

Op dinsdag 18 april jl. heeft de Kick off van de verkiezing dorpshuis van het jaar plaatsgevonden in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge. Gedeputeerde Hans Kuipers heeft een fles bubbels ontkurkt en met de aanwezigen getoast op een geslaagde editie van de vierde verkiezing en een bruisend Drenthe.

De verkiezing heeft een aantal nieuwe elementen. Zo zijn de prijzengelden verhoogd van € 1.000 naar € 2.500 per deelnemend dorpshuis en de winnaar ontvangt daarbovenop nog eens een bonus van € 1.500 en gaat dus met € 4.000 naar huis. Los daarvan ontvangen ook de dorps- en buurthuizen die niet worden geselecteerd voor deelname aan de verkiezing een aanmoedigingsbijdrage van € 1.000 mits zij een plan hebben om te werken aan één of meer van de drie thema’s van de verkiezing: functieverbreding dorpshuizen, duurzaamheid of maatschappelijke betrokkenheid.

Kijk voor meer opzet, tijdspad en het aanmeldingsformulier op www.drentsdorpshuisvanhetjaar.nl

Dorps- en buurthuizen die zich willen aanmelden voor de verkiezing kunnen dat doen tot en met zondag 18 juni.

Kijk vooral ook even naar het artikel dat rtv drenthe erover heeft geschreven! In het filmpje geeft adviseur Paul van Schie tekst en uitleg over de opzet van de verkiezing en de te winnen gelden.