Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw Buinen, nieuw lid van BOKD

Nieuw-Buinen is een dorp met bijna 5.000 inwoners. Als vereniging hebben wij circa 550 leden. Wij zijn een enthousiast bestuur dat als doel heeft om de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen en te behouden. Daarnaast willen wij ons dorp op een positieve manier op de kaart zetten. Wij behartigen dan ook de belangen van het dorp en haar inwoners en zijn daarbij een constructieve gesprekspartner van de gemeente Borger-Odoorn en andere instanties.

We zijn lid geworden van BOKD door onder andere de goede berichtgeving op social media en een overleg met Luit Hummel, projectcoördinator bij BOKD.

Als vereniging houden wij ons bezig met onderwerpen als leefbaarheid, zorg, duurzaamheid, krimpaanpak en dorpsvisies. Daarnaast organiseren wij zelf diverse wijkschouwen, een gezellig feest tijdens Landelijke Burendag, erfgoedwinkeldag en een oudejaarsbijeenkomst. Vergaderingen van het bestuur vinden maandelijks plaats en regelmatig schuiven hier vertegenwoordigers van andere instanties bij aan, zo ook B&W van de gemeente Borger Odoorn. Wij denken dat BOKD heel goed met ons mee kan denken en ons zou kunnen adviseren en ondersteunen.

In 2023 vieren Nieuw-Buinen en Buinerveen haar 200-jarig bestaan. Hiervoor hebben wij een onafhankelijk bestuur opgericht dat zich bezig gaat houden met de organisatie van een fantastisch dorpsfeest.

In het laatste kwartaal van dit jaar zal in samenwerking met BOKD en gemeente Borger Odoorn worden begonnen met een dorpsbelevingsonderzoek. Wij verwachten heel veel van dit onderzoek en hopen daarop te kunnen bepalen wat belangrijk is voor ons prachtige dorp en hier plannen en doelen voor te kunnen ontwikkelen.

Aldus voorzitter Derk Smit (voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl ) en  secretaris Erwin Kamphuis (erwinkamphuis498dorpsbelangen@gmail.com)

www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl