Verbouwing dorpshuis Zwinderen kan van start

Het dorpshuis in Zwinderen wordt op allerlei fronten aangepast dankzij forse bijdragen uit allerlei fondsen. ‘Er moest iets gebeuren aan het dorpshuis’, aldus voorzitter Karin Zwaan van Stichting Ons Dorpshuis Zwinderen.

‘Dat is ook in de geest van Lucas Zwaan.’ Zwaan, overleden op 31 december 2012, schonk zijn nalatenschap aan zijn geliefde Zwinderen.

Karin Zwaan, secretaris Wendy Dijkstra en penningmeester Gerard Bouwland zijn enorm ingenomen met het bedrag dat bijeen is gebracht en popelen om te beginnen. ‘We kunnen al onze plannen realiseren’, laten zij opgetogen weten.

Geld

‘We hebben’, vertelt Karin Zwaan, ‘eerst zelf geprobeerd fondsen te werven, maar dat is nogal een klus. Wij werden getipt om een fondsenwerver in de arm te nemen en dat hebben wij gedaan. Tijdens een gesprek werd duidelijk welke doelstelling de fondsenwerver had. Hij heeft zijn doelstelling bijna gehaald. Er is nu een bedrag van 72.000 euro.’

Daarvan kwam 40.000 euro van het Oranjefonds, 15.000 euro van het VSB Fonds, 10.000 euro van het stimuleringsfonds van de gemeente en waren bijdragen van de Rabo en het Kansfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds tenslotte schonk audiovisuele apparatuur.’

Verouderd

Het dorpshuis is gebouwd in 1902 als een school met een meesterswoning. Sinds 1957 is het pand in gebruik als dorpshuis. ‘De boel is sterk verouderd’, zegt Wendy Dijkstra.De huidige zaal van het dorpshuis wordt straks één grote ruimte, die wordt voorzien van een schuifwand voor bijeenkomsten voor kleinere gezelschappen. De toiletgroep wordt verplaatst. ‘Verder’, aldus Bouwland, ‘komen er een L-vormige bar en een keukentje met alle benodigde apparatuur.’ Achter het gebouw wordt een berging geplaatst, omdat momenteel te weinig bergruimte is in het dorpshuis.

Energiescan

Inmiddels is er een energiescan uitgevoerd dankzij de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen). Bouwland: ‘Er komen straks zonnepanelen op het dak en er wordt ledverlichting aangebracht. Het gebouw wordt geïsoleerd en het plafonds wordt geluidwerend.’

Verenigingen

De start van de werkzaamheden is in maart. ‘De activiteiten’, zo laat Karin Zwaan weten, ‘gaan gewoon door.’ Bouwland, aangevuld door Zwaan en Dijkstra, geeft een opsomming van alle verenigingen, die gebruikmaken van het dorpshuis: ‘De activiteitencommissie van Zwinderen, vrouwenvereniging De Schakel, hengelsportvereniging Het Voorntje, Sjofar, de kaartclub, de Boermarke, Plaatselijk Belang Zwinderen, de EHBO, uitvaartvereniging De Laatste Eer, CNV Onderwijs, Weidevogelbescherming en af en toe Glasvezel Zuidenveld. Verder worden hier workshops gegeven, is er een mogelijkheid tot boekenruil en worden er verjaardagen gevierd.’

Beheerders

Stichting Ons Dorpshuis Zwinderen is nog op zoek naar beheerders voor het dorpshuis. Inmiddels is daarvoor een vacature uitgezet. Zwaan: ‘We willen graag nog meer reuring in het dorp. Beheerders moeten daarvoor zelf ook initiatieven kunnen nemen. Vrijwilligers komen echt wel in beweging in Zwinderen om de helpende hand te bieden. Maar op structurele basis is dat wat moeilijker. We streven daarom naar een beheerder als een spin in het web, die wordt bijgestaan door vrijwilligers.

De verbouwing wordt gedaan door aannemersbedrijven uit Zwinderen en directe omgeving om het een lokale aangelegenheid te laten.