Veel gestelde vragen van dorpshuizen nav persconferentie 28 september

Er komen op dit moment bij de BOKD veel vragen binnen naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond:

  • Moeten dorpshuizen ook om 22.00 uur sluiten? Antwoord: Eet- en drinkgelegenheden hebben een inloop tot 21.00 uur en dienen te sluiten om 22.00 uur. Deze regel geldt voor de ruimtes en activiteiten waar gegeten en gedronken wordt.  Dit betekent dat na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd kan worden. Voor de overige functies/activiteiten mag het buurt- of dorpshuis geopend blijven tot 1.00 uur. Na 1.00 uur moeten buurt- en dorpshuizen sluiten.
  • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. In een andere regel mogen we maximaal 30 personen per ruimte toelaten. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Antwoord: het aantal van 4 personen is vooral gericht op het horecagedeelte. Aan activiteiten mogen, mits de afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen, maximaal 30 personen deelnemen.
  • Wordt ons dorpshuis aangemerkt als sportkantine in het geval de sportzaal wordt gebruikt en zouden we in dat geval de kantine moeten sluiten terwijl het de rest van de dag wel open is? Antwoord: deze vraag hebben wij voorgelegd aan de veiligheidsregio Drenthe. Zodra we hier antwoord op hebben dan zullen we dat via de website, nieuwsbrief en sociale media met jullie delen. Een praktische oplossing zou kunnen zijn, dat de kantine tijdens en voor bepaalde tijd na afloop van een sportactiviteit wordt gesloten, en dat een vertegenwoordiger van de gebruikersgroepen consumpties in de kantine ophalen en dat de consumpties in de eigen ruimte worden genuttigd. Op deze manier kunnen gasten een consumptie gebruiken en voorkom je dat er onnodig veel bewegingen in het buurt- of dorpshuis plaatsvinden.

De BOKD is weer in gesprek met de VDG en Veiligheidsregio Drenthe en we werken samen aan een nieuwe ‘Veel gestelde vragenlijst’. De laatste lijst dateert van 8 juli 2020 en is niet meer actueel.

Hebben jullie naar aanleiding van het bovenstaande nog geen antwoord op je vraag of een andere vraag? Mail je vraag dan -zo duidelijk mogelijk- naar Paul van Schie. Deze kunnen we dan meenemen in ons overleg met de VDG en de Veiligheidsregio.

Wij adviseren om jullie plannen en vragen ook te bespreken met jullie gemeente.