Vanuit Sociale Agenda provincie extra financiële middelen beschikbaar voor dorpshuizen

Vanuit de sociale agenda van de provincie Drenthe zijn ook extra financiële middelen beschikbaar voor buurt- en dorpshuizen die willen werken aan leefbaarheid van hun buurt of dorp. Met de regeling beoogt de provincie de initiatiefkracht van de inwoners te versterken en het (gemeenschappelijk) gebruik van voorzieningen te stimuleren. Eerder al heeft de provincie Drenthe €150.000 beschikbaar gesteld voor 16 buurt- en dorpshuizen die aan de slag gaan met functieverbreding. Voor de komende jaren is voor dorpshuizen die willen experimenten met functieverbreding ook budget beschikbaar.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen is het van belang om aan te tonen dat het om een ‘sociale alliantie’ gaat. Dat de plannen draagvlak hebben bij de inwoners is vanzelfsprekend, maar uit de aanvraag moet ook blijken dat naast de aanvragende dorpshuizen meerdere organisaties achter de plannen staan. Dat kan gaan om gemeenten, welzijnsinstellingen en maatschappelijke instellingen, maar ook om lokale stichtingen, verenigingen, ondernemers of anderszins.

Het mooie van de regeling is dat cofinanciering geen vereiste is en dat je meerdere aanvragen kunt indienen.

voorwaarden en procedure

Hebben jullie een idee voor een levendig en sociaal Drenthe? En wil je weten hoe je een aanvraag kunt indienen, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe de procedure eruit ziet?

Kijk dan voor meer info op Sociale Agenda.

Het indienen van projectideeën kan in verschillende rondes. In 2021 zijn er twee rondes geweest. De 3e ronde sluit 2 juli 2021. Dat kan heel laagdrempelig door een mail te sturen naar socialeagenda@drenthe.nl Wil je iets beter beslagen ten ijs komen dan is het raadzaam om een intakeformulier in te vullen. Je wordt dan sowieso uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens deze gesprekken bekijkt het procesteam samen met jou of de aanvraag volledig is. Vervolgens beoordeelt de Adviescommissie Sociale Agenda de aanvraag.